• Wijnand Kooijmans

Politiek verdeeld over zebrapaden Stationsstraat

ERMELO De fractie van BurgerBelangen Ermelo wil dat de gemeente oversteekplaatsen aanlegt in de Stationsstraat. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van fractievoorzitter Bart van der Knaap aan het college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

Aanleiding voor de vragen is de mededeling van het college dat men niet van plan is het aantal oversteekplaatsen aan de oostzijde van de Stationsstraat uit te breiden. Gesteld wordt wel dat het bij wet niet onmogelijk is om een zebra op een 30 km weg neer te leggen. Volgens het college vormt de Stationsstraat hierop een uitzondering vanwege het grote aantal voertuigen dat van deze weg gebruikt maakt.

VINDEN Volgens Bart van der Knaap kan zijn fractie zich niet vinden in deze uitleg van het college. Gewezen wordt op het feit dat één van de redenen waarom winkeliers verzochten de Stationsstraat her in te richten het verhogen was van de veiligheid voor fietsers en voetgangers. Onder meer is de mogelijkheid onderzocht éénrichtingsverkeer in te stellen. Uiteindelijk is gekozen voor verkeer in beide richtingen met als principe 'Auto te gast.'

Dit vraagt, zo vindt Van der Knaap, om een andere aanpak dan bij een gebruikelijk 30 km regime. Een 'Auto te gast" vraagt, zo geeft hij aan, om een extra aanduiding voor de automobilist om daarmee de veiligheid te waarborgen voor fietsers en voetgangers.

ZEBRA Hij wijst erop dat het college zelf aangeeft dat het mogelijk is een zebra aan te leggen op een 30 km weg. Dat is voor hem aanleiding het college te vragen dit te doen in de Stationsstraat tussen de Rabobank en de Horsterweg. Ook stelt hij voor een bord aan het begin van het gebied te plaatsen, fietsaanduiding op de weg op zebrapaden op drempels.