• .

    Jeroen Jumelet

Provincie kan bestrijding eikenprocessierups niet bijbenen

VELUWE De provincie Gelderland krijgt het niet op korte termijn voor elkaar om de eikenprocessierups aan banden te leggen. Ze moet zich beperken tot grote evenementen en kwetsbare mensen en stelt vast dat de bestrijding meer tijd gaat kosten dan andere jaren. Ze wil alle nesten verwijderen die later nog overlast kunnen geven. Bovendien is het wachten op de uitkomst van twee onderzoeken. Die hebben betrekking op nestkasten, waarvan er honderd zijn geplaatst en bloemrijke bermen die extra natuurlijke vijanden aantrekken.

Dick van der Veen

De bestrijding gaat meer tijd kosten dan in andere jaren. De provincie wil alle nesten verwijderen die nu nog overlast geven. De haren van de rupsen blijven 7 à 8 jaren actief. ,,We willen voorkomen dat die haren bij harde wind/storm verwaaien of met sneeuw uit de boom vallen. Door de harde wind in juni konden er haartjes en rupsen in het gras zitten. We adviseren dan ook om niet in de buurt van eiken in de berm te gaan zitten of er met een camper plaats te nemen", zo wordt geoordeeld.

Er is sprake van rupsen van diverse leeftijden. Ook zijn er ondergrondse nesten. Dat stond een goede preventieve bestrijding in de weg. Op verschillende plaatsen moesten tot twee keer toe nesten worden weggezogen. De provincie zetten eind juni twee keer zoveel mensen en machines in. Bij de bestrijding geeft ze prioriteit aan provinciale wegen waar in verband met evenementen, zoals de Nijmeegse Vierdaagse, veel mensen gebruik van maken. Vervolgens zijn de wegen aan de beurt waar kwetsbare doelgroepen huizen, zoals bij scholen, ziek- en verzorgingshuizen.Daarna provinciale wegen met drukke plaatsen, waarbij te denken valt aan bushaltes en carpoolplaatsen. Aansluitend drukke fietsroutes. Pas daarna de overige plaatsen langs de provinciale wegen.

Wat de plaatsing van nestkastjes betreft is de hoop gevestigd op nestelende mezen die een deel van de rupsen opeten. Op de gehele N841 en 200 meter van de N837 doet de provincie onderzoek naar het bestrijden van larven met water. Daarbij is geen bestrijdingsmiddel in het geding. De locaties worden gemonitord met een hoogwerker. In bermen is de hoop gevestigd op inheemse planten die insecten aantrekken waarvan bekend is dat ze van de rups leven.Gemeenten, Rijkswaterstaat. Recreatieschap en particulieren zijn zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van overlast en het waarschuwen van het publiek.
Zoals bekend mag zijn bezorgen de brandharen van de rupsen onder meer jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen en/of luchtwegen.