• Photographer: Rob Kater

Provincie vraagt hulp bij profielschets commissaris van de Koning

HARDERWIJK De provincie Gelderland zoekt een nieuwe commissaris van de Koning. Aan de hand van zeven vragen kunnen inwoners van Gelderland aangeven wat ze belangrijk vinden aan deze persoon, zoals of de persoon uit Gelderland moet komen, of ze liever iemand hebben met ervaring bij de overheid of juist uit het bedrijfsleven. Tot slot kunnen inwoners in eigen woorden aangeven wat ze vooral verwachten. De vragenlijst blijft beschikbaar tot 20 augustus.

De antwoorden op de vragen betrekken Provinciale Staten bij het opstellen van de profielschets. Op 3 oktober 2018 stellen Provinciale Staten in een extra vergadering de profielbeschrijving vast. Direct na de vaststelling bieden ze de profielschets aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan. Kort daarna verschijnt de vacature met de Gelderse profielschets in de media.

PROFIELSCHETS De huidige commissaris, Clemens Cornielje, stopt per 1 februari 2019 met zijn werkzaamheden na 13,5 jaar. Want alles heeft zijn tijd, zoals hij zegt. Provinciale Staten gaan daarom aan de slag met het opstellen van een profielschets. Dit is een beschrijving van hoe de nieuwe commissaris zou moeten zijn. In 2004 betrokken Provinciale Statenleden de Gelderlanders bij deze actie. En dat willen ze nu ook weer doen.

HISTORIE Vanaf 1814 heeft Gelderland zestien commissarissen van de Koning(in) gehad. Tot 1848 wees de Koning zelf de nieuwe commissaris aan. Daarna deed de regering dat. Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw mochten Provinciale Staten meepraten over de profielschets.