• De huisjes op de Loohof zijn sterk verouderd

    Wijnand Kooijmans

Raad aanvaardt plan De Driehoek

ERMELO Het bestemmingsplan De Driehoek is met meerderheid van stemmen aanvaard door de gemeenteraad van Ermelo. Maar wel met aanpassingen wat betreft Tomassen Duck To en recreatiepark De Loohof.

Wijnand Kooijmans

Voor de eendenslachterij wordt geen uitbreiding toegestaan. De gewenste uitbreiding van rond de 1.825 vierkante meter is van de baan door een amendement van het CDA dat met dertien stemmen voor en acht tegen werd aangenomen. Voor stemden, naast het CDA, de fracties van de ChristenUnie en de VVD.

De openheid van het gebied en het behoud van de groene zone wordt zeer waardevol gevonden. Bovendien wordt de noodzaak van de bebouwing niet ingezien. Het bedrijf Tomassen Duck To heeft, zo vindt de meerderheid van de raad, voldoende mogelijkheden de gewenste vrieshal op een naastgelegen perceel te bouwen.

LOOHOF Op het terrein van recreatiepark De Loohof willen CDA, ChristenUnie en SGP, meer goedkope betaalbare woningen. De huidige 52 recreatiewoningen, waarvan er 33 permanent bewoond mogen worden, verdwijnen voor 22 middel en dure koopwoningen in het oorspronkelijke plan. Door een amendement dwingen de drie partijen het college van burgemeester en wethouders het gesprek aan te gaan met de initiatiefnemers van het plan.

Wel mogen er dan maximaal veertig woningen worden gebouwd, onder voorwaarde dat in ieder geval extra sociale huurwoningen worden gebouwd. Dit conform het woningbouwprogramma van de gemeente Ermelo. Ook moet de uitvoerbaarheid van het plan worden aangetoond.

GESPREK Tot het aangaan van het gesprek is wethouder Jan van den Bosch bereid, al zal dit in de praktijk door zijn opvolger moeten worden gedaan. Na de gemeenteraadsverkiezingen komt hij niet terug als wethouder. Voor de tegenstemmers tegen het plan geldt dat zij vinden dat er over enkele zaken nog te veel onduidelijkheid bestaat. Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo) sprak van een Bermuda-driehoek op de grens van Ermelo en Harderwijk en grenzend aan 's Heeren Loo. Hij vindt een gesprek over een mogelijke verplaatsing naar het bedrijventerrein Veldzicht een optie. Amendementen kunnen, zo vreest hij, met een potloodveeg juridisch worden weggevaagd.

STEUN Monique van den Broek (VVD) wil wel steun geven aan de plannen van De Loohof, maar vindt andere zaken nog te onduidelijk. Dat geldt ook voor Anneke Knoppert. Zij wil dat eerst duidelijkheid komt over de nieuwe milieuvergunning voor Tomassen Duck To voor een besluit over uitbreiding wordt genomen. Désiree Meijsen (Ermelo Liberaal) wijst uitbreiding van Tomassen af.