• Het verrommelde gebied mag worden bebouwd door Uwoon van een meerderheid van de raad

    Wijnand Kooijmans

Raad akkoord met plan Uwoon Kerklaan - Postlaantje

ERMELO Het door een deel van de omwonenden fel omstreden plan van Uwoon voor de bouw van 62 woningen in het gebied Kerklaan - Postlaantje is door de gemeenteraad van Ermelo met dertien tegen zeven stemmen aangenomen.

Wijnand Kooijmans

 

Tegen stemden de fracties van SGP, VVD en BurgerBelangen Ermelo. Voor CDA, ChristenUnie en Progressief Ermelo. De voorstanders vinden dat het plan voldoet aan de kaders zoals deze eerder door de gemeenteraad zijn geformuleerd. Voor BurgerBelangen Ermelo weegt zwaar dat, volgens hen, het plan onder meer niet voldoen aan de stedenbouwkundige eisen en de parkeernormen. Onder meer het verdwijnen van het beeldbepalende pand van De Wegwijzer is een doorn in het oog. Ook is deze partij fel tegen de 250.000 euro die de gemeente bijdraagt in de realisering van het plan, naast de half miljoen euro die de provincie Gelderland beschikbaar stelt. De gemeentelijke bijdrage is ook onbespreekbaar voor Leo van den Velden (SGP)

 

BEROEP De kans lijkt groot dat de tegenstanders beroep aantekenen bij de Raad van State. Omdat het gaat om een plan dat valt onder de crisis- en herstelwet moet dit hoogste Nederlandse rechtscollege dan binnen een half jaar uitspraak doen. Pas dan weet Uwoon of men in het gebied aan de slag kan gaan. De lange tijd dat het gebied braak ligt, maakt dat Uwoon miljoenen euro's moet bijpassen. Naast de 62 woningen is de bouw van 360 vierkante meter aan commerciële ruimten in het plan opgenomen.

Alle partijen vinden dat de gang van zaken niet de schoonheidsprijs verdient. De omwonenden die tegen zijn, hebben vooral kritiek op de wijze van communicatie door Uwoon. Met de woningbouwcorporatie heeft de gemeente afspraken gemaakt om dit in de toekomst te verbeteren. Maar het verwijt dat de gemeenteraad aan de leiband van het college van burgemeester en wethouders loopt, vinden meerdere partijen onterecht en onjuist. Karel de Greef (CDA) zegt dat zijn partij best heeft geworsteld met het plan. Maar dat er wat moet gebeuren binnen het verrommelde gebied staat voor hem als een paal boven water. De doorslag geeft voor het CDA dat wordt voldaan aan de kaders die de raad heeft gesteld. En dat veel goedkope woningen worden gebouwd waaraan een grote behoefte bestaat in Ermelo. Het aantal parkeerplaatsen is op het laatste moment nog verhoogd van 48 naar 53 omdat was uitgegaan van een aantal verkeerde berekeningen.

 

REDEN Voor wethouder Jan van den Bosch reden de raad hiervoor excuus aan te bieden. Daarnaast zijn twintig plaatsen in de omgeving aanwezig. De tegenstand van een deel van de omwonenden zit hem vooral in het alternatief dat het op hun verzoek opgestelde plan van architect Ritzen volgens hen biedt. Volgens wethouder Van den Bosch moet dat de totale procedure worden overgedaan hetgeen tot jaren vertraging kan leiden.

Ook kan dit plan niet op draagvlak rekenen bij een ander deel van de omwonenden en wil Uwoon als eigenaar van de grond daar niets van weten. Door de gemeenteraad werd wel unaniem een amendement aangenomen dat meer garanties moet bieden als het gaat om het behoud van de vier beukenhagen en een maximale inpassing van het aanwezige groen.