• harderwijk.nl

Raad beslist vóór zomer over goed podiumplan

HARDERWIJK Nog vóór de zomer kan de raad een besluit nemen over een goed plan voor de podiumkunsten in de binnenstad én het 'biebtheater'. Wethouder Gert Jan van Noort beloofde dat tijdens de raadsvergadering.

Harry Schipper

Zijn belofte volgde op de motie die raadslid Bart Jonkman namens ChristenUnie, VVD en CDA indiende. Een motie die behalve van de coalitiepartijen ook steun kreeg van de oppositiepartijen. Alleen de PvdA stemde tegen, omdat de socialisten de motie 'te weinig verstrekkend' vonden gaan. De motie riep B&W op haast te maken met de plannen voor SAP (Stad als Podium). Het college moet Stichting Podia Harderwijk meer betrekken bij de plannen en zelfs kijken of ze bereid zijn om zo mogelijk de exploitatie op zich te nemen van een nog te verbouwen bibliotheekgebouw tot theater. Totdat duidelijk is waarover de raad moet beslissen, blijft de gemeente het theater subsidiëren, beloofde de wethouder ook. Nieuw onderzoek moet uitwijzen of er een theater in het bibliotheekgebouw gebouwd kan worden. Dat onderzoek mag max. 40.000 euro kosten.