• Naast geluidsoverlast vrezen omwonenden een toenemende parkeerdruk in de omgeving van Huize Randenbroek.

    Piroschka van de Wouw

Raad blij met gratis parkeren

HARDERWIJK De gemeenteraad van Harderwijk vindt het helemaal niet redelijk dat ook winkeliers meebetalen aan het voortzetten met nog eens twee jaar van de proef met het gratis parkeren in Harderwijk. Dat bleek donderdagavond toen de raad de motie van de ChristenUnie kreeg voorgeschoteld om ondernemers te vragen het tweede uur gratis parkeren in de Houtwalgarage en op de parkeerplaats van het Kruithuis aan het Westeinde. Geen enkele raadsfractie stemde er voor, behalve de ChristenUnie zelf natuurlijk. ,,Een slecht plan", noemde Gerrit Kevelam het. Hij nam het op voor de winkeliers, 'die het in deze tijd zeer moeilijk hebben om hun hoofd boven water te houden'. Hij vond de gratis-parkeren-proef vooral een voordeel voor iedereen die met zijn auto naar de binnenstad komt om te winkelen.

Harry Schipper

Ook VVD-er Peter de Groot brak een lans voor de winkeliers. Eric van Luxemburg (CDA) vond dat de motie het positieve effect van de parkeerproef teniet zou doen. Hij doelde daarmee op de flinke boost van het bezoekerstal aan de binnenstad, sinds de proef van start ging.

Hans Nijman (D66) kreeg van wethouder Jeroen de Jong nogmaals de toezegging dat volgend voorjaar de raad een voorstel krijgt voor invoering van belparkeren, ook wel kenteken-parkeren genoemd, waarbij je met je mobiele telefoon je parkeertijd kunt afrekenen. Tegelijk wil de wethouder dan een bezoekerspas en een zorgpas introduceren. Binnenstadbewoners kunnen voor een bedrag van circa dertig euro een pas kopen waarmee hun bezoek dan het hele jaar door gratis kunnen parkeren als ze op visite komen. Zo'n pas krijgen ook mantelzorgers die iemand in de binnenstad verzorgen en met de auto komen.

De Jong gaat met Harderwijkse ondernemers in gesprek over een verdere uitbreiding van de parkeerproef. Hij wil weten of er behoefte is om op sommige plaatsen ook een derde uur gratis parkeren te regelen, of om het gratis parkeren doordeweeks uit te breiden met de zaterdag. Omdat de gemeente jaarlijks nu al zo'n anderhalve ton euro minder parkeeropbrengsten binnenkrijgt, denkt de wethouder erover na om het betaald parkeren uit te breiden naar de avonduren. Nu is dat op de meeste parkeerterreinen (nog) tot zes uur gratis.

De raad stemde donderdagavond unaniem in met de nieuwe parkeernota, waarin ook het parkeren in de toekomst wordt geregeld. In de nota, waarin veel wensen van de breed samengestelde klankbordgroep parkeren zijn opgenomen, staat onder meer dat de parkeergarage die op de Kop van de Stadswerven in het plan Waterfront straks geen 950, maar zeshonderd parkeerplaatsen gaat tellen. Voorlopig althans, want bij de bouw wordt ermee rekening gehouden om er later nog een bouwlaag aan toe te voegen. Er staat ook in dat de Stille Wei vanaf 2020 beslist niet meer voor het parkeren gebruikt mag worden. In de Houtwalgarage mag straks ook door werkers in de binnenstad worden geparkeerd. En op het parkeerterrein aan de Scheepssingel mogen voortaan ook werknemers en bewoners van de binnenstad met een vergunning hun auto parkeren.