• Gedeputeerde Markink en burgemeester Van Schaik (Harderwijk) namen in januari het rapport van 'kwartiermaker' en Jansen in ontvangst. 'De kunst van het verbinden' gaat over de Regio Noord Veluwe 3.0.

    Harry Schipper

Raad Ermelo stopt met Regio Noord Veluwe

ERMELO Gemeenten blijven elkaar nodig hebben op de Noordwest-Veluwe, al zal dit in wisselende samenstellingen zijn. Het is bijvoorbeeld niet onmogelijk dat de leidende rol bij de vormgeving van het toerisme komt te liggen bij een gemeente die niet tot de huidige Regio Noord-Veluwe (RNV) behoort. Dat gaf burgemeester André Baars van de gemeente Ermelo aan tijdens het debat waarin de gemeenteraad van Ermelo unaniem instemde met de ontmanteling van de Regio Noord-Veluwe.

Ruud van Eijle (ChristenUnie) gaf aan dat samenwerken een kunst is en dat de huidige zes spelers (de gemeenten op de Noord-Veluwe) daartoe niet in staat zijn gebleken. Dat maakt ook dat hij de nodige voorzichtigheid wil betrachten als het gaat om nieuwe vormen van samenwerking. Het moet geen samenwerking worden die opnieuw tijd en geld verslindt. Wat dat betreft kiest Van Eijle dan liever voor een intensievere samenwerking.

Hij denkt dan aan Harderwijk of aan partners die geen overheid zijn. Van Eijle vindt dat gemeenten nu de rekening krijgen van het bestuurlijk onvermogen samen te werken. Ook vindt hij dat het aantal strategische punten waarop men in de toekomst wil gaan samenwerken groter mag zijn. Duurzaamheid behoort daarbij, wat hem betreft, zeker bij. Frans Snoek (SGP) wees op uitspraken van voormalig burgemeester Ernst Veen bij zijn aantreden in 1972 in Ermelo. Die achtte samenwerking van gemeenten van groot belang waarbij het eigen belang van een gemeente soms moet wijken voor het gezamenlijk belang. Maar Snoek is blij dat nu een nieuwe koers gevaren gaat worden, mede omdat zijn partij al langer pleit voor het inkrimpen van de RNV.

Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo) vindt het moedig opnieuw te beginnen met een nieuwe dynamiek van samenwerking. Hij vindt dat daarbij niet op zoek moet worden gegaan naar draagvlak maar naar partners waarmee kan worden samengewerkt. Hij vindt dat de rest van Nederland duidelijk moet worden gemaakt dat de Noord-Veluwe het midden van Nederland vormt. Kansen voor verbreding van rijksweg A28 en welke de uitbreiding van Lelystad Airport biedt moeten worden benut maar ook als het gaat om toerisme. Van der Knaap wil hierbij ook de Care Valley promoten waarbij wat hem betreft Veldwijk in Ermelo wellicht een centrale rol kan gaan spelen. Jan Brand (CDA) herinnerde eraan dat de raad van Ermelo al in 2012 een motie heeft aangenomen waarin de ontmanteling van de RNV werd bepleit. Ook vraagt hij zich af of de gewenste doelen behaald wanneer wordt verder gegaan met dezelfde spelers.