• Foto: Melissa Hofland

Raad Ermelo wil plan jongerenhuisvesting

ERMELO Nog voor het zomerreces moet het Ermelose college met voorstellen komen voor het realiseren van tijdelijke huisvesting voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Deze mogen geen hogere huurprijs bedragen dan de maximale grens voor huurtoeslag voor jongeren tot deze leeftijd, zijnde 424,44 euro. Dat is de consequentie van een motie van Evelien Kars (Progressief Ermelo) die unaniem door de gemeenteraad is aangenomen.

Wijnand Kooijmans

Wel was er van de zijde van CDA en ChristenUnie harde kritiek op de wijze waarop de motie tot stand is gekomen. Wethouder Laurens Klappe wil met voorstellen komen, maar geeft aan dat dit koste gaat van andere plannen en het college ook tegen bestaande regelgeving aanloopt. Een notitie wil hij niet laten opstellen, in papier heeft nog nooit iemand kunnen wonen. Evelien Kars wijst op het gegeven dat de problematiek van jongerenhuisvesting al zo'n veertig jaar bestaat.

En de vraag aan de politiek is waarom men niet in actie komt. Binnen bestaande kaders lijkt dit niet te lukken, gebaande paden leiden niet tot een oplossing. Dat heeft haar doen besluiten op korte termijn met een motie te komen om tot een oplossing te komen. Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) spreekt van een brede oproep vanuit de samenleving. Hij wijst op het gigantisch achterlopen van Ermelo als het gaat om de realisatie van sociale woningbouw. Monique van den Broek (VVD) wil jongeren niet nog eens 40 jaar laten wachten op een woning. Woningen voor jongeren kunnen, zo denkt ze, de vergrijzing van Ermelo tegengaan. Cor Louwerse (CDA) verwijst naar een resolutie van de jongerenorganisatie van zijn partij in Ermelo die eerder is aangenomen.

Hij vindt het merkwaardig dat Progressief Ermelo nu op het laatste moment met een motie komt die ook nog eens verdacht veel lijkt op de resolutie van de CDJA jongeren. Hij vindt de motie daarom eigenlijk ook het grootste compliment dat de coalitie in de Ermelose raad aan zijn jongerenorganisatie kan maken. Wel vindt hij dat de motie niet ver genoeg gaat, omdat deze zich beperkt tot jongeren tot 23 jaar. Waar ook de nood hoog is onder jongeren tot 30 jaar. Ronald van Veen (ChristenUnie) vraagt zich af of de motie wat betreft timing op een ongelukkig moment komt of dat het gewoon het pikken is van onderwerpen van een andere partij. Ook vindt hij het vreemd dat, waar zijn partij samenwerkt met Progressief Ermelo aan plannen de woningbouw vlot te trekken, zijn partij bij het opstellen van de motie ineens is gepasseerd. Ook nog op een moment dat de meeste fractievergadering al zijn geweest. Al kan hij zich wel vinden in de strekking van de motie.

Wethouder Klappe heeft tijdens een landelijke bijeenkomst meegekregen dat de Veluwe één van de regio's is met de grootste tekorten aan woningen voor spoedzoekers. Daarom ook de aanbeveling heeft meegekregen ruim plannen te ontwikkelen. Probleem is vaak bestaande regelgeving, zoals de maximale hoogte, het niet voeren in de afgelopen jaren van een actieve grondpolitiek en regels voor bouwen in het buitengebied