• Henk Merjenburgh

Raad regelt koopzondagen

HARDERWIJK De raad neemt donderdag 5 april, tijdens haar eerste 'echte' zitting in de nieuwe samenstelling, meteen al een besluit om koopzondagen in de zomermaanden mogelijk te maken. De twee grootste partijen Harderwijk Anders en VVD dienen samen met PvdA, D66 en GroenLinks een motie in voor een voorlopige verruiming van de Verordening Winkeltijden die dat mogelijk moet maken. Initiatiefnemers zijn Henk Vermeer (HA) en Peter de Groot (VVD). De Groot: ,,Het is de wens van de kiezer. Die heeft overduidelijk gekozen voor de introductie van openstelling van winkels en supermarkten op de zondagen."

Harry Schipper

,,Welke vorm dit moet krijgen ligt op de onderhandelingstafel bij de vorming van een nieuwe coalitie", aldus de twee fractievoorzitters. Ze hebben de motie ook voorgelegd aan de overige partijen. ,,Van SGP en Gemeentebelang hoeven we geen steun te verwachten", zegt Vermeer. ,,ChristenUnie en CDA beraden zich nog. Dat snap ik wel; dit ligt voor hen wat lastiger. Maar met de vijf partijen die meedoen hebben we al achttien van de 29 stemmen. Dat is ruim voldoende."

Om koopzondagen mogelijk te maken, moet eerst de winkeltijdenverordening worden aangepast en door de raad vastgesteld. Daarvoor moet een formeel traject afgelegd worden, inclusief een inspraakprocedure. Dat gaat zeker zes weken duren. En omdat nog helemaal niet duidelijk is wanneer de coalitie-onderhandelingen zijn afgerond en de indieners van de motie eerst willen dat de uiteindelijke, definitieve winkeltijdenverordening nog zorgvuldig in de raad wordt besproken, is ervoor gekozen om de verordening voorlopig te wijzigen. Vermeer en De Groot benadrukken dat de voorlopige wijzing van de verordening 'volledig los staat van de onderhandelingen voor de coalitie. ,,De motie is alleen bedoeld om ondernemers geen kansen mis te laten lopen in de voor hen zo belangrijke zomermaanden", aldus de twee.

In de motie worden B en W opgeroepen de aangepaste verordening al in de eerstvolgende raadsvergadering voor te leggen aan de raad. Voor die tijd moeten B en W de verordening ook nog afstemmen met de ondernemers in de binnenstad. In de motie wordt concreet gesproken over de maanden juni, juli, augustus en september. De winkels mogen dan open zijn tussen twaalf uur 's middags en zes uur 's avonds. Winkeliers zijn verdeeld over de zondagopenstelling. Supermarkten en bouwmarkten hebben al laten weten graag elke zondagmiddag open te willen. ,,De motie loopt mooi in de pas met onze wensen", laat bestuurder Cees van Oostrum van de Stichting Centrummanagement weten. ,Als bestuur hebben we een voorstel klaarliggen om over te discussiëren. Dat komt erop neer dat we elke laatste zondag van de maand van twaalf tot vijf open willen, in de zomer zes keer extra en in de winter drie keer extra. De bouw- en supermarkten willen het liefst alle zondagen open zijn tot zes uur", aldus Van Oostrum. Als de winkeliers er uit zijn, wil hij de uitkomst van de discussie donderdag aan de raad meedelen.