• De bomen aan de Markt wil een meerderheid van de raadsleden behouden.

    Wijnand Kooijmans

Raad spaart bomen Markt

ERMELO Bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan voor de Markt in Ermelo moeten de monumentale bomen en de houtwal blijven gespaard. Dat is de strekking van de motie die met steun van Progressief Ermelo (PE), ChristenUnie, SGP en BurgerBelangen Ermelo door de Ermelose gemeenteraad is aangenomen. CDA en VVD stemden tegen.

Wijnand Kooijmans

Wethouder Jan van den Bosch stak zijn teleurstelling over het indienen van de motie niet onder stoelen of banken. Vooral omdat deze, zo vindt hij, niets toevoegt aan de beloftes die hij de gemeenteraad eerder had gedaan. Uitgangspunt bij het opstellen van het bestemmingsplan Markt 2.0 is voor het college dat de monumentale bomen zo veel mogelijk gespaard blijven. Een toezegging dat alle bomen gespaard blijven wil hij de raad niet geven omdat dit wellicht op voorhand het opstellen van een totaalplan voor de Markt blokkeert. Er werd binnen de raad een stevige boom opgezet over de dertien eiken die in het geding zijn. In het verleden is wel ingestemd met de kap van drie eiken bij de Plus en een boom bij de Aldi in verband met de uitbreidingsplannen van beide supermarkten. Anneke Knoppert (PE) is van mening dat bomen alleen mogen worden gekapt wanneer ze een gevaar opleveren of in uitzonderlijke situaties. Het kappen van bomen voor de aanleg van parkeerplaatsen is in haar visie dan ook uitgesloten.

Wethouder Van den Bosch gaf meerdere keren aan dat het al of niet verdwijnen van de bomen een zaak is waarover de gemeenteraad uiteindelijk een beslissing neemt. Daarvoor krijgen de raadsleden, volgens hem, tweemaal de kans. In eerste instantie bij de bespreking van het ontwerpplan waarna de visie van de raad bij de opstelling van het definitieve plan wordt meegenomen. In dat niet naar de zin van de gemeenteraad, dan kan de raad op dat moment alsnog besluiten een voorstel toch bomen te kappen af te wijzen. Ondanks alle eventuele consequenties die daaraan zijn verbonden.

Knoppert vindt echter dat de benadering van de wethouder uitgaat van een verkeerde volgorde. Volgens haar is de insteek van Van den Bosch te veel uitgaat van de gedachte hoe richt je zo voordelig mogelijk een parkeerterrein en welke bomen kunnen dan worden gespaard. Het behoud van de bomen moet wat de meerderheid van de raad betreft een absolute prioriteit zijn. 'Het feit dat de bomen niet in het ontwerpplan staan baart ons zorgen."

CDA en VVD waren van mening dat de motie overbodig is gezien de toezeggingen van de wethouder en steunden deze dan ook niet. Corry Mosterd (CDA): 'Wij zien de winst van de motie niet ten opzichte van de toezeggingen van de wethouder."