• Harry Schipper

Raad stemt voor 100 dure huurhuizen in Waterfront III

HARDERWIJK De Harderwijkse gemeenteraad heeft zich unaniem achter het CDA-voorstel geschaard om in fase III van het Waterfront niet alleen koopwoningen te bouwen, maar ook minstens honderd huurwoningen in het duurdere segment.

Harry Schipper

Volgens CDA-raadslid Gerdien Morren zijn er steeds meer mensen aangewezen op een huurwoning in de particuliere sector. Zij verdienen teveel voor een sociale huurwoning, maar niet genoeg om een woning te kunnen kopen. Door het beperkte aanbod stijgen de huren. Het CDA wil stimuleren dat de ontwikkelaars ook vrije sector huurwoningen gaan bouwen, omdat daardoor ook doorstroming op gang komt bij sociale (vaak goedkope) huurwoningen. In Waterfront fase III zouden zevenhonderd koopwoningen komen. Omdat er nu ook minstens honderd huurwoningen komen, is er nog maar plek voor hooguit zeshonderd koophuizen.

De raad steunde ook unaniem een motie van D66 die wil dat er meer boven de winkels in de binnenstad gewoond kan worden. Volgens fractievoorzitter Martijn Pijnenburg zijn er genoeg mogelijkheden om de woonfunctie in de binnenstad te versterken. Hij riep het college op om met een plan te komen hoe dat het beste kan.

De PvdA kreeg de meeste raadsleden achter zich met een motie om de startersleningen in Harderwijk weer in te voeren. In het verleden bleek dit een effectieve manier om vooral jonge stellen die nèt niet genoeg hypotheek konden krijgen, tóch aan een koopwoning te kunnen helpen. Niet zelden lieten ze in Harderwijk ook nog eens een – doorgaans goedkope – huurwoning achter voor woningzoekenden die al jarenlang op een wachtlijst stonden. B en W ontraadden bij monde van wethouder Jeroen de Jong de motie. Hij wil eerst een onderzoek naar de effectiviteit van startersleningen afwachten, iets dat ook in het verse coalitieakkoord staat. De ChristenUnie stemde daarom tegen de motie, maar coalitiepartner CDA stemde om diezelfde reden juist voor, inclusief haar eigen demissionaire wethouder De Jong, die daarnet nog tegen zei te zijn. De VVD was tegen omdat deze partij volgens raadslid Menno Doppenberg sowieso geen voorstander is van leningen die van overheidswege worden verstrekt. Hij zag liever 'meer creatieve oplossingen, waardoor iedereen goedkoop kan wonen, zoals de bouw van goedkope koopwoningen'. Met de stem van Gemeentebelang erbij dus elf stemmen tegen. PvdA, Harderwijk Anders, GroenLinks, SGP en D66 waren met zeventien stemmen voor in de meerderheid.

Doppenberg zag even later wél zijn motie om in Harderwijk ook woningen van hooguit anderhalve ton te bouwen unaniem door de hele raad aangenomen. En ook het voorstel van SGP-raadslid Jan van Panhuis om oplossingen te bedenken om samen met een particuliere projectgroep de krimp van de bevolking van het dorp Hierden tegen te gaan, kreeg unanieme raadssteun. Van Panhuis vreest dat de afname van het aantal Hierdenaren leidt tot aantasting van de leefbaarheid en het voortbestaan van het dorp.

De SGP wil tegelijk het behoud van het unieke historische karakter van historische boerderijen en erven bevorderen. Volgens de wethouder zijn er eigenlijk genoeg regelingen om bij erven te (ver)bouwen, maar maken boerderijeigenaren er maar weinig gebruik van. Een onderzoek dat duidelijk maakt waarom dat zo is, zag hij daarom wel zitten.