• Wijnand Kooijmans

Raad weigert voorlopig plan Driehoek te behandelen

ERMELO De gemeenteraad van Ermelo is niet bereid in de raadsvergadering van donderdag 1 februari het bestemmingsplan De Driehoek vast te stellen. Dat is besloten tijdens gezamenlijk spoedoverleg van alle fracties.

Wijnand Kooijmans

Onder meer speelt mee de onduidelijkheid over de milieustatus van het bedrijf Tomassen Duck-To aan de Fokko Kortlanglaan. Er ontbreken verschillende milieurapporten. Uitkomsten van deze onderzoeken zijn, zo vindt de raad, mogelijk van invloed op andere plannen in het gebied. Tijdens de laatste vergadering van de commissie Infrastructuur en Ruimte werd door omwonenden geklaagd over stankoverlast van het bedrijf.

Ook werd de gemeente aangeklaagd niet handhavend te hebben opgetreden tegen het overtreden van de vergunning. Dat werd later weerlegd door burgemeester André Baars die aangaf dat de gemeente meerdere keren het bedrijf heeft gedreigd met maatregelen. Zolang gewerkt wordt aan een nieuwe vergunning is het opleggen van een dwangsom echter moeilijk tot onmogelijk.

Het bedrijf moet voor 1 februari wel de nieuwe aanvraag voor een vergunning hebben ingediend. Onder meer worden meer dieren geslacht dan volgens de geldende vergunning is toegestaan. Onder meer als gevolg, zo zegt het bedrijf zelf, van de overname van de VSE in Harderwijk.

De gemeenteraad ziet echter nog meer beren op de weg. Het betreft dan de woningbouwplannen van Vierhouten (negen woningen) en recreatiepark De Loohof. Hier verdwijnen rond de vijftig huizen om plek te maken voor iets meer dan twintig woningen. In de commissie werd gepleit voor de bouw van sociale woningen. Volgens wethouder Jan van den Bosch is dan de exploitatie niet rond te krijgen. De raad vindt dat in de huidige plannen te veel wordt afgeweken van het vastgestelde woningbouwprogramma.

Voorstel van de raad, aan zichzelf, is de behandeling donderdag niet door te laten gaan. Eerst wil men het voorstel nog bespreken in de commissie Infrastructuur en Ruimte. Wethouder Jan van den Bosch gaf tijdens de commissievergadering aan uitstel te betreuren. De afhandeling van de milieuvergunning van Tomassen kan maanden op zich laten wachten. Daarvan worden anderen in het plangebied dan de dupe. Terwijl de plannen voor de herziening van het geldende bestemmingsplan al jaren in beslag nemen.