Harderwijker katholieken gedenken doden samen met bezoekers

HARDERWIJK Voor de eerste keer nodigen de parochianen van de Catharinakerk in Harderwijk anderen dan eigen parochianen uit om hun doden te gedenken. Dat geschiedt op 2 november om 19.00 uur. De aanleiding is de jaarlijkse bijeenkomst waarin de doden van de parochie worden herdacht, Allerzielen geheten.

Volgens voorzitter van de Locatieraad, Paul Kempers, is dit een goede gelegenheid voor anderen dan parochianen om dit mee te vieren. Kempers: ,,Allerzielen is voor de Katholieke Kerk een 'unique selling point', andere kerken kennen deze viering in deze vorm niet. Vandaar dat we ook mensen uitnodigen die een ander geloof, of zelfs helemaal geen geloof hebben met ons mee te doen. Het is een vorm van verdriet en beleving met elkaar delen."

De gedenkdag Allerzielen is van oorsprong een Benedictijner kloostertraditie, die in het jaar 998 voor het eerst is gevierd. Pas in de 13de eeuw werd de viering 'Allerzielen' genoemd. Veel katholieken, maar tegenwoordig ook andersgelovigen, leggen op Allerzielen bloemen op het graf van de overledenen. Tijdens de viering noemen de voorgangers de namen van de overleden parochianen van het afgelopen jaar en krijgen de bezoekers de gelegenheid om een kaars aan te steken. Na afloop kunnen nabestaanden het naamkruisje van hun dierbare overledenen desgewenst meenemen en is er koffie met wat lekkers in de nabijgelegen parochiezaal.

De uitnodiging is ook te zien op Facebook.