• Museum Het Pakhuis brengt Romeinse geschiedenis naar voren.

    Wijnand Kooijmans

Romeinse bruiloft in Ermelo

ERMELO De gemeente Ermelo gaat bijdragen aan het herbeleven van de Romeinse geschiedenis. De eerste activiteit is het naspelen van een Romeinse bruiloft zaterdag 18 mei op het Molenaarsplein.

Wijnand Kooijmans

Voor het herbeleven van de Romeinse geschiedenis is het Romeinennetwerk opgericht. Hieraan nemen deel gemeenten, historische en archeologische verenigingen, erfgoedorganisaties en musea in de provincie Gelderland. De bruiloft wordt door het Ermelose college van burgemeester en wethouders ondersteunt met een subsidie van duizend euro.

Jaarlijks wordt nu al door het museum Het Pakhuis in Ermelo een Romeins feest gehouden in de Romeinenwerk met allerlei workshops waar iedereen aan kan deelnemen. Ook voor kinderen zijn er activiteiten. De Romeinenweek krijgt dit jaar een uitbreiding met een tijdelijke expositie en de opvoering van een Romeinse bruiloft.

ROL Het gaat over huwelijkse ceremonies, symbolen en rituelen en de rol van mannen en vrouwen in dit verbond. Museum Het Pakhuis zorgt voor de begeleiding in Ermelo. In totaal worden in de periode van mei tot december negen locaties in Gelderland aangedaan met de expositie en de Romeinse bruiloft.

De expositie staat minimaal een week en maximaal drie weken op een locatie. Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat het project de publieke belangstelling voor het cultureel erfgoed versterkt maar ook het besef van de waarde daarvan. Dat sluit aan bij de ambities welke door het zittende college zijn opgenomen in de cultuurnota en de stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie.

VERSTERKEN Publieksevenementen, zo oordeelt het college, versterken bovendien de verbinding tussen de locatie van het Romeinse Marskamp op de heide en het museum.

De gemeentelijke subsidie is hard nodig om de kosten te dekken. Zonder subsidie moet de prijs voor deelname aan alle activiteiten en workshops worden verhoogd naar minimaal vijf euro. Dit zal, zo geeft het college aan, een drempel kunnen vormen voor deelname waardoor minder mensen worden bereikt.

De prijs voor deelname wordt nu rond de 2,50 euro. Enkel het bezoeken van het Romeinse feest is kosteloos. Ermelo is één van de zeven deelnemende gemeenten. De provincie Gelderland draagt in totaal tienduizend euro bij, het Prins Bernhard Cultuurfonds draagt tweeduizend euro bij. Het Pakhuis zelf investeert met uren en een budget van duizend euro.

EXPOSITIE Streven is dat de expositie in juni enkele weken in het Ermelose museum te zien zal zijn. Eind 2019, begin 2020 wordt het geheel geëvalueerd. Compleet met fotoreportage. Het rapport wordt voor iedereen inzichtelijk gemaakt.

Ermelo heeft, voor zover bekend, het enige bekende Romeinse Marskamp van geheel Nederland. Het is aangelegd tussen 170 en 180. De reden is nog altijd een raadsel.