• Ellen Smal en Leo van Krimpen hopen met Lets Harderwijjk de komende jaren meer mensen te bereiken.

    Harry Schipper

Ruilkring Lets: 'Eenzame is lastig te bereiken'

HARDERWIJK Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem, ook in Harderwijk, dat naar schatting meer dan drieduizend inwoners telt die zich behoorlijk eenzaam voelen. En nog eens zo'n zestienduizend mensen die zich 'matig eenzaam' voelen. Jammer genoeg is eenzaamheid niet makkelijk te bestrijden, al zijn er in onze stad genoeg initiatieven van diverse organisaties om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen.

Harry Schipper

 

Eén van die organisaties die haar vizier (óók) heeft gericht op mensen die zich eenzaam voelen, is Lets Harderwijk. Een vereniging die het onderling ruilen van spullen en (kleine) diensten tot haar belangrijkste doelstelling rekent en daarnaast ook ontmoeting en nabuurschap. De vereniging telde vorig jaar zo'n 55 leden. Maar dat ledental brokkelt door allerlei oorzaken langzaam af. ,,Tijd het roer om te gooien", vindt voorzitter Ellen Smal. En ook bestuurslid Leo van Krimpen. Ze willen zich met hun vereniging nadrukkelijk ook richten op mensen die eenzaamheid ervaren. ,,We bieden ze ontmoetingen. Bijvoorbeeld door samen, met elkaar, te eten", laat Van Krimpen weten. Ook picknicks en seizoens-openingen staan op het programma. Een aantal leden gaat zelfs gezamenlijk op vakantie.

 

PUBLICITEIT Het grootste probleem, zo vinden Smal en Van Krimpen, is publiciteit. ,,Het is erg lastig om mensen die zich eenzaam voelen, te bereiken." Nu ze in Het Kontakt staan, pakken ze meteen uit. ,,We hebben als vereniging wat te bieden", stellen ze. Smal: ,,Negen jaar geleden werd ik voorzitter. Ik vroeg me in het begin af: 'Waar ben ik mee bezig?' Het leek wel trekken aan een dood paard. Maar dat is de afgelopen jaren sterk veranderd. We zijn nu een hele hechte club. Ik ben blij dat ik deze mensen, met heel diverse achtergronden, ken!" Ellen Smal roemt het sociale aspect dat hoog in het vaandel van Lets staat. Een deel van de leden ontmoet elkaar regelmatig, 'al zijn er ook die er nooit komen'. Dat het bestuur van Lets Harderwijk nu gekozen heeft om juist eenzaamheid als thema op te pakken, heeft alles te maken met het onderzoek naar eenzaamheid in Harderwijk, dat de Amersfoortse onderzoeker Ide Neuman vorig jaar uitvoerde, nadat de gemeenteraad twee jaar eerder in een motie had gevraagd meer te doen tegen eenzaamheid. De onderzoeksresultaten verschenen november vorig jaar in de nota 'Samen meer oog voor eenzaamheid', samen met een aantal aanbevelingen.

 

ZICHTBAAR MAKEN Eén ervan is dat de gemeente Harderwijk de vele kleinschalige initiatieven van vrijwilligers meer zichtbaar kunnen maken. ,,Dat is hard nodig, want veel eenzame mensen hebben nog geen idee van hoeveel initiatieven er  zijn", aldus het onderzoek. Bij Lets Harderwijk benadrukken Van Krimpen en Smal dat hun vereniging niet de pretentie heeft om voortaan als een zorginstelling voor eenzamen door het leven te gaan. ,,Nee, alsjeblieft niet", aldus Smal. ,,Lets heeft gelukkig ook niet de reuk van 'zorg nodig hebben'.

Nee, we blijven een gezellige ruilkring; eentje die heel laagdrempelig wil zijn. Je kunt je zó via de website of Facebook aanmelden. Of rechtstreeks bij mij via telefoonnummer 424 275. We hebben zelfs werkgroepjes die nieuwe leden vrijblijvend een half jaartje op weg helpen."