Samenwerkingsverband primair onderwijs heet voortaan Zeeluwe

REGIO Het samenwerkingsverband voor primair onderwijs in de regio Noord-Veluwe heeft vanaf 2016 een nieuwe naam: Zeeluwe. De - voorheen - Onderwijs Zorgkoepel Noord-Veluwe (OZKNV) koos hiervoor omdat deze naam beter aansluit bij de doelstellingen van passend onderwijs: maatwerk voor leerlingen die dat nodig hebben. Daarnaast heeft het bestuur een nieuwe vorm en samenstelling; het richt zich komende maanden op een Ondersteuningsplan 2.0.

De onderwijszorgkoepel in de regio Noord-Veluwe bestaat sinds de invoering van passend onderwijs in september 2014. Vanuit het ministerie zijn regionale samenwerkingsverbanden ingericht, die ervoor zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past; maatwerk. De rugzak verdween, de schoolbesturen bepalen sindsdien met elkaar hoe de ondersteuning aan kinderen wordt georganiseerd en hoe de middelen worden ingezet.

De gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Putten en Zeewolde behoren tot het samenwerkingsverband Zeeluwe. De naam is een samenvoeging van zee en Veluwe; de plekken waar de gemeenten (aan) liggen. Luwe staat daarbij ook voor uit de wind houden en beschermen. ,,Dat is wat wij deze kinderen willen bieden, wij zijn immers met hart en zeel, oftewel ziel betrokken bij onze kinderen en voelen daarbij de wind in de zeelen. Dáár staat samenwerkingsverband Zeeluwe voor´, aldus interim-directeur Henk Keesenberg.

Zeeluwe heeft tevens gekozen voor een nieuwe bestuursvorm met een onafhankelijk voorzitter. Een van hun eerste activiteiten is het schrijven van een nieuw Ondersteuningsplan 2016 - 2020.

Geïnteresseerden en betrokkenen kunnen voor meer informatie vanaf heden terecht op de nieuwe website: www.zeeluwe.nl.