• Johan Siebeling

Schoonmaak bodem Waterfront 2 miljoen duurder

HARDERWIJK De grote bodemschoonmaak in plan Waterfront gaat dik twee miljoen meer kosten dan voorzien. Dat blijkt uit een nieuwe kredietaanvraag die het college van burgemeester en wethouders aan de raad doet. Eerder al, in 2013, stemde de raad in met een saneringsplan dat bijna 14 miljoen euro kostte. Voor dat geld zou de hele bodem van het voormalige industriegebied Haven worden schoongemaakt, zodat er huizen op gebouwd kunnen worden. Dat bedrag is zo hoog, omdat er veel asbest in de grond zit, afkomstig van de oude asbestfabriek Asbestona, die daar decennialang heeft gestaan en restafval liet wegvloeien in de directe omgeving.

Harry Schipper

Dat er nu nóg meer geld nodig is, komt omdat er in hetzelfde gebied misschien ook nog niet-geëxplodeerde munitie en bommen konden liggen, nog afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. Dat moest eerst onderzocht. Dat onderzoek vlotte niet erg, juist omdat er asbest in de grond zat, die detectie van explosieven erg lastig maakte. Daardoor moest ook de grondsanering anders worden aangepakt. Niet overal kon de grote Beaudredge-machine volgens planning zomaar de vervuilde grond dieper onder de grond werken en moest er voor een andere aanpak worden gekozen. Niettemin denkt het gemeentebestuur dat de complete klus dit najaar dan helemaal geklaard is.

Gelukkig had de gemeente nog een post 'onvoorzien' op haar begroting staan. De resterende anderhalf miljoen euro zijn ondertussen al in de grondexploitatie van het Waterfront verwerkt. Er wordt in de boekhouding van de grondexploitatie van plan Waterfront nu een tekort van 55 mille bijgeschreven.