SDV ziet aantal uitkeringen tegen trend in gelijk blijven

HARDERWIJK/ERMELO Aantal bijstandsgerechtigden bij Sociale Dienst Veluwerand (SDV) is gelijk gebleven in 2015 ondanks dat landelijke de bijstandsuitkeringen gestegen zijn.

Het aantal werkloze werkzoekenden in Ermelo, Harderwijk en Zeewolde is in 2015 met ruim tien procent gestegen. Dat heeft Sociale Dienst Veluwerand bekend gemaakt. Daarentegen bleef het aantal klanten van SDV gelijk. In Harderwijk bleef het aantal vrijwel gelijk, in Zeewolde daalde het aantal mensen die een uitkering aanvroegen met 4 procent en Ermelo had met een lichte stijging te maken. Ongeveer 1369 mensen uit de drie gemeenten hebben momenteel een bijstandsuitkering.

Het aantal mensen dat in Nederland met een bijstandsuitkering heeft stijgt. Momenteel hebben ongeveer 358.000 mensen een bijstandsuitkering. Er is een lichte stijging van bijstandsuitkeringen in de gemeente Ermelo. Dit heeft te maken een grote groep ouderen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In Zeewolde hebben veel jonge inwoners weer werk gevonden, daarom is daar het aantal mensen met een bijstandsuitkering gedaald.

AFWIJKING Dat de Sociale Dienst Veluwerand afwijkt van de landelijke cijfers komt volgens de SDV door de goede controle op fraudebestrijding. En door het project 'Niemand op de Reservebank'. Met dit project helpt SDV inwoners die een bijstandsuitkering hebben of aanvragen met het volgen van een traject, zo

snel mogelijk naar werk. ,,SDV kijkt goed naar de mogelijkheden van mensen zodat zij met het team van participatiecoaches, arbeidsbemiddelaars en accountmanagers de juiste match tussen werkgever en werkzoekende vinden.´´

VLUCHTELINGEN De Sociale Dienst heeft de taak om vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, een huis toe te kennen in Ermelo en Harderwijk. Dit wordt huisvestingstaakstelling genoemd. Dit jaar hebben de SDV-gemeenten (Ermelo, Harderwijk, Zeewolde) een gezamenlijke huisvestingstaakstelling van ongeveer 240 personen. Als gevolg hiervan krijgen ongeveer tachtig gezinnen een bijstandsuitkering.

VERWACHTING De Sociale Dienst verwacht ongeveer dezelfde resultaten voor 2016. Dit komt omdat volgens het Centraal Planbureau landelijk het aantal werkzoekenden zal toenemen. De invoering van de Participatiewet speelt ook nog steeds een rol. Mensen met een beperking die eerst in aanmerking kwamen voor een Wajong-uitkering, komen nu in de bijstand terecht.

De Sociale Dienst Veluwerand is verantwoordelijk voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen in Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.