• Het te slopen wijkcentrum De Leemkuul.

    Wijnand Kooijmans

Sloop van de Leemkuul in november

ERMELO Wijkcentrum De Leemkuul wordt, volgens de huidige planning, in november van dit jaar gesloopt. Daarna wordt begonnen met de bouw van achttien woningen in de prijsklasse van tussen de 170.000 en 200.000 euro.

Wijnand Kooijmans

 

De verkoop hiervan start rond de zomer. In de plannen voor de bouw is onder meer de komst van een ontmoetingsruimte opgenomen.Het gebouw stamt uit het begin van de jaren zeventig toen de wijk Ermelo-West werd gerealiseerd. Aanvankelijk trok het veel gebruikers, onder meer enkele kerken maakten er gebruik van. Geleidelijk aan kwam het echter steeds meer leeg te staan. De laatste huurder is inloophuis De Parasol dat nog voor de zomer hoopt te verhuizen naar het leegstaande clubgebouw van de inmiddels opgeheven Korfbalclub Ermelo. De vereniging telde te weinig leden meer en bestuursfuncties bleken uiterst moeilijk vervulbaar.

 

LOCATIE In verband met het dreigende vertrek uit De Leemkuul is er door het bestuur van De Parasol lang onderhandeld over een nieuwe locatie. Volgens voorzitter Hans Ego heeft de gemeente onder meer een leegstand schoolgebouw aangeboden. Daarvoor voelde de vereniging weinig, omdat hier het 'huiskamergevoel' ontbrak. Bij de nieuwe locatie krijgt men onder meer de beschikking over een terras en een jeu de boulesbaan. De vereniging houdt inloopochtenden en maaltijden op de zondag. Voor de bouw op het terrein van De Leemkuul is inmiddels een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Ermelo en Hegeman Bouwontwikkeling BV uit Almelo. Ondertekend door wethouder Jan van den Bosch van de gemeente Ermelo en directeur Evert van Kooten namens de bouwer. De verwachting is dat het definitieve bestemmingsplan in mei van dit jaar kan worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

 

BEZWAARSCHRIFT Door meerdere omwonenden is een gezamenlijk bezwaarschrift ingediend. Na overleg met de buren heeft Hegeman het plan aangepast en worden onder meer tien bomen extra gespaard. De vrees van de buurtbewoners was dat in hun wijk wordt geparkeerd door de toekomstige bewoners van de achttien woningen. Ook waren ze beducht voor aantasting van hun uitzicht. In het aangepaste plan is onder meer de aanleg van extra parkeerplaatsen voorzien. De verwachting is dat er veel vraag naar de woningen is gezien de prijsklasse. Reserveren voor starters uit eigen gemeente is echter wettelijk verboden. De woningen zijn daarnaast geschikt voor senioren. Voortgang van de woningbouw in Ermelo is, zo zegt wethouder Van den Bosch, van groot belang. Om aan de vraag te kunnen voldoen moeten rond de honderd woningen per jaar worden gebouwd. In de afgelopen drie jaar is dat aantal, zo geeft hij aan, niet helemaal gehaald maar wel grotendeels. Doorgang van de in gang gezette plannen voor onder meer Postlaantje/Kerklaan en De Driesprong zijn van belang maar zeker ook toekomstige woningbouw op het landgoed Veldwijk.

Hier is, zo verwacht de wethouder, zeker ruimte voor driehonderd woningen. Streven is het bestemmingsplan hiervoor ook nog voor de komende zomer door de gemeenteraad vast te laten stellen.