• Dries van Dijk

Sport, spel en bewegen krijgt extra stimulans

ERMELO Ermelo gaat sport-, spel- en beweegactiviteiten extra stimuleren. Goede ideeën die bijdragen aan een gezond en vitaal Ermelo maken kans op een bijdrage van de gemeente van maximaal 2.500 euro. Initiatieven die aan de voorwaarden voldoen kunnen tot 15 oktober worden ingediend bij de gemeente.

Door het college van burgemeester en wethouders is ingestemd met de pilot impuls Sport, Bewegen en Spelen. In totaal is er twintigduizend euro beschikbaar voor nieuwe initiatieven op het gebied van sporten, bewegen en spelen. Doel is de mensen op een positieve manier in beweging te brengen en zelf te zoeken naar samenwerking met andere partijen. Wethouder Laurens Klappe: ,,Wij vinden het belangrijk dat mensen meer gaan bewegen. Samen zorgen voor een gezonden, leefbare samenleving. Daar zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor."

De initiatieven kunnen door iedereen worden aangedragen. Naast sportaanbieders, scholen, zorg- welzijns-of culturele organisatie mogen dit ook particulieren zijn. Wel moet het initiatief aansluiten bij één van de thema's: gezonde leefstijl, iedereen doet mee, ouderen in beweging of buiten bewegen. Het idee moet aanvullend zijn op het bestaande aanbod waarbij de voorkeur uitgaan naar initiatieven die zijn gericht op jongeren onder de achttien jaar, vijftig plussers en mensen met een beperking. Beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Opzet is dat dit jaar een begin wordt gemaakt met de aangemelde activiteit. Eind augustus vindt voor belangstellenden een informatiebijeenkomst plaats.

Aanvragen kunnen worden ingediend via het aanvraagformulier dat is te vinden op: www.ermelo.nl/heelermelobeweegt.

Foto uit archief