• Wethouder Christianne van der Wal legt het eerste zonnepaneel op het stadhuis, geholpen door Cobalt-directeur Leon Jurg.

    Harry Schipper

Stad in spagaat door landelijke Monumentenwet

HARDERWIJK Zon-de of zon-delen? De discussie moet nog gevoerd, maar de kogel is alvast door de kerk: Ons stadhuis staat in de historische binnenstad, die op de lijst 'beschermd stadsgezicht' staat van de Nederlandse Monumentenwet. Sinds vorige week woensdag worden op de oranjerode pannendaken van het Huis van de Stad zwartglimmende zonnepanelen gelegd.

Harry Schipper

Met het leggen van het eerste paneel gaf wethouder Christianne van der Wal dat startschot, maar meteen ook een flink signaal naar alle inwoners van Harderwijk. ,,Als gemeente geven we graag het goede voorbeeld aan inwoners en bedrijven. Hier komen 709 panelen, die ongeveer veertig procent van de elektriciteit opwekken die we in het stadhuis gebruiken. Omgerekend wekken ze genoeg stroom op voor zo'n honderd huishoudens."

DISCUSSIE Is dat niet vreemd? Een door de rijksoverheid streng beschermd stadsgezicht, waarbinnen de gemeente op haar eigen onderkomen zomaar zonnepanelen legt? De wethouder zag die vraag al aankomen. ,,We zullen met z'n allen die discussie moeten gaan voeren. Wat zijn de mogelijkheden? Hoe kun je ook binnen beschermd stadsgezicht duurzaamheidsmaatregelen treffen. Kijk, het maakt natuurlijk uit dat het Huis van de Stad geen monument is. En een flink deel van de zonnepanelen komt óp het dak en uit het zicht te liggen. Maar de vraag is natuurlijk: hoe gaan we er als gemeente mee om als binnenstadbewoners óók zonnepanelen willen?"

INBOUWVARIANT De gemeentelijke welstandscommissie heeft die vraag voor de gemeente zelf alvast positief beoordeeld, althans voor een inbouwvariant voor driehonderd panelen in de zichtbare schuine daken. De overige vierhonderd panelen komen óp het platte dak bovenop het stadhuis en zijn vanaf de grond niet zichtbaar.

Volgend jaar wil de wethouder de discussie gemeente-breed voeren. In de tussentijd zoeken ambtenaren uit 'waar de tegengestelde belangen van verduurzaming en welstand of monumenten elkaar raken'. ,,In april willen we in beeld hebben of er criteria zijn die we kunnen aanpassen, zodat we beide belangen kunnen dienen", aldus Van der Wal.

ENERGIEKE STAD Ook op de daken van Sportzaal Stadsweiden, de gemeentewerf en Sporthal De Sypel komen zonnepanelen, in totaal 1402. Zo realiseert de gemeente een jaarlijkse vermindering van CO2-uitstoot van 232 ton. Een stap op weg naar het behalen van de doelstellingen uit het duurzaamheidsprogramma 'Energieke Stad'. Daarin staat dat tussen 2010 en 2031 Harderwijk 45% van de CO2-uitstoot heeft gereduceerd ten opzichte van 2010.

Om die doelstellingen te halen steunt de gemeente initiatieven van burgers en bedrijven. Er wordt ook nagedacht over de komst van vier grote windmolens op het industrieterrein. De gemeente wil verder nieuwe wijken gasloos laten aanleggen en onderzoekt hoe bestaande woonwijken van het gas losgekoppeld kunnen worden.