• Voorbeeld van een Tiny House, van projectleider Marjolein Jonker van Tiny House Nederland.

    Buro Walden

Stad zoekt in 'Tiny Houses' betaalbare woonvormen

HARDERWIJK De gemeenteraad wil dat er snel plannen komen voor flexibele en tijdelijke woningen. En vernieuwende vormen van huisvesting zoals 'Tiny Houses'.

 

Harry Schipper

Een meerderheid van de raad steunde donderdagavond een motie van de PvdA waarin om meer nieuwe vormen van huisvesting werd gevraagd. Volgens de socialisten is er in Harderwijk een flink tekort aan goede huisvesting voor jongeren. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn nog steeds lang. Er komen ook steeds meer ouderen en statushouders op te staan. Fractievoorzitter Graddy Sondern vroeg daarom het college om een nieuwe en frisse visie op wonen, met naast jongeren en ouderen ook aandacht voor statushouders.

 

INTEGRALE WOONVISIE Wethouder Jeroen de Jong ontraadde de motie. Hij kondigde aan dat er deze week al voorstellen naar de commissie Ruimte komen voor de ontwikkeling van het Struik-terrein, waar volgend jaar in eerste instantie vijftig tijdelijke woningen worden gebouwd. Daar kunnen er later nog vijftig bij gebouwd worden. Deze week krijgt de raad ook een brief van het college om samen aan de slag te gaan met het opstellen van een nieuwe, integrale woonvisie in concept waarin 'ook vernieuwende vormen van wonen' worden opgenomen.

Het college wil die nieuwe woonvisie vóór 1 juli aan de raad voorleggen. Mét daarin aandacht voor jongeren, ouderen, statushouders, alsmede flexibel en tijdelijk bouwen én aandacht voor vernieuwende woonvormen, zoals 'Tiny Houses', aldus De Jong. Tiny Houses zijn hele kleine duurzame en energiezuinige woninkjes, van maximaal vijftig, maar soms niet groter dan 24 vierkante meter, bedoeld voor mensen die er behoefte aan hebben om een meer eenvoudig leven met minder spullen te leiden en minder te consumeren. Het idee daarvoor is overgewaaid uit Amerika, waar ze inmiddels heel populair zijn. Er is zelfs een hele filosofie en beweging omheen ontstaan: de Tiny Houses movement. Ook in Nederland is er een Tiny House-beweging. In meer en meer gemeenten worden initiatieven en onderzoeken opgestart naar mogelijkheden om er Tiny Houses te realiseren.

 

OPROEP De fracties van PvdA, D66, ChristenUnie, Stadspartij Harderwijk Anders, Karayavuz en Gemeentebelang steunden de PvdA-motie. VVD en CDA stemden tegen, omdat het college toch al van plan was om met een nieuwe woonvisie te komen. Ook de Stadspartij diende een motie in waarin het college wordt gevraagd om met de Nederlandse tak van de Tiny Houses in gesprek te gaan, om uiteindelijk Tiny Houses in Harderwijk mogelijk te maken. ,,Als concreet project", bepleitte SHA-raadslid Erwin Enklaar. De Stadspartij wil deze woonvorm speciaal voor starters en mensen met een laag inkomen. De motie kreeg steun van alle partijen, met uitzondering van het CDA 3en Gemeentebelang. De wethouder ontraadde opnieuw de motie, maar stond wel sympathiek tegenover het idee van de Tiny Houses. ,,Het zou goed zijn als er een groep van initiatiefnemers, dus bewoners, zich zou melden bij de gemeente", meende De Jong, die meteen maar een oproep deed aan geïnteresseerden.