• Ad Kramer toont een impressie van de podiumboot, die meer reuring kan bieden aan de stad.

    Harry Schipper

Stadsarchitect uit ideeën én kritiek op boulevard

HARDERWIJK Een varende podiumboot in de vorm van een koggeschip, die je overal kunt afmeren. 't Liefst in de Stadshavens aan de Strandboulevard, waar in de taluds zitgelegenheden worden gecreëerd, waar men op zomeravonden direct aan het water genieten van podiumkunstenaars op het drijvende podium.

Harry Schipper

Het is een vurige wens van Ad Kramer, tussen 1967 en 1994 dé stadsarchitect van Harderwijk. Kramer, nu 83 jaar oud, hield enkele maanden geleden al een vurig pleidooi om de stad veel meer dan nu haar oude verleden terug te geven.

STRAATWERK Met de voltooiing van de reconstructie van de boulevard hoopte hij op een goede aanzet: ,,Iedereen is er enthousiast over, maar mij valt het toch wel tegen. De impressies die het consortium tevoren liet zien, oogden prachtig, maar de uiteindelijke sobere uitvoering toont nu een boulevard die weinig gevoel heeft voor de historie van de vestingstad Harderwijk. Ik had bijvoorbeeld beslist meer aandacht voor het straatwerk verwacht. Nu ligt er straatwerk in dat je bij wijze van spreken ook aantreft in nieuwbouwwijken."

FLEURIGER ,,Er had van mij veel meer variatie in gemogen, qua patronen en materiaal", aldus de voormalige architect, die tijdens zijn werkend leven voortdurend trachtte heden en verleden van Harderwijk met elkaar te verbinden. Kramer vindt wat veel anderen op social media ook al opmerkten. ,,Ontbrekende trapleuningen bij de kadetrappen, veel te weinig zitbankjes en plekjes om bijvoorbeeld te picknicken, Het mag allemaal veel fleuriger: zet er er fleurige parasols bij en plaats ook flink wat bloemen- en plantenbakken en verplaatsbare kist-bomen."

MEER REURING Dat de boulevard zich doet gelden als hét flaneergebied van de stad, vindt Kramer mooi. ,,Maar het zou nog veel plezieriger zijn als er aan de boulevard meer reuring komt. Dat kun je bereiken met zo'n varende podiumboot, die je overal kunt afmeren, óók bij de standjes langs Stadsweiden. Ideaal voor theaterkunst en concerten. Dan maak je van Harderwijk pas echt een stad als podium."

HOUTEN BRUG Kramer's állergrootste wens is dat de stenen dam tussen boulevard en Strandeiland wordt vervangen door een houten steiger, wat aanvankelijk ook de bedoeling was. Ooit liepen vanaf deze plek en verderop bij de Vischpoort lange houten steigers ver de zee in, waar schepen aanmeerden om producten aan land te brengen of juist te verschepen.

,,Jammer dat het consortium van dat oude plan is afgeweken", vindt Kramer. ,,Nu verbreekt deze massieve dam de zichtlijn van de kust. De dam sluit ook ieder contact af met de plannen die nu voor de Stille Wei worden ontwikkeld. Ik hoop dat het consortium op haar schreden terugkeert en alsnog een houten brug maakt die de relatie legt tussen het heden en het verleden van Harderwijk als visserij- en hanzestad."