• wikipedia.nl

Stadsgesprek over aardgasvrije woonwijken in Harderwijk

HARDERWIJK De gemeente Harderwijk gaat aan de slag met de overgang naar aardgasvrij wonen. Om tot een goede aanpak te komen wordt gestart met een stadsgesprek voor alle inwoners van Harderwijk en Hierden.

De Nederlandse overheid heeft besloten dat woonwijken voor 2050 aardgasvrij moeten zijn. Ook de gemeente Harderwijk heeft de opdracht hiermee aan de slag te gaan. De overgang naar aardgasvrij wonen is een langdurig traject en heeft een groot effect op de directe leefomgeving. De eerste stap is het stadsgesprek op 29 januari.

STADSGESPREK Inwoners van Harderwijk en Hierden zijn welkom op dinsdagavond 29 januari om 19.30 uur in het Christelijk College Nassau Veluwe aan Stationslaan 26 in Harderwijk. Na een inleiding van onder andere wethouder Christianne van der Wal gaan de deelnemers per wijk met elkaar in gesprek over mogelijkheden, kansen en aandachtspunten. Het stadsgesprek is voor iedereen toegankelijk. Aanmelden is niet nodig.

De gemeente Harderwijk werkt in dit project samen met de woningcorporaties UWOON, Omnia Wonen en de netbeheerder Alliander, lokale energiecoöperatie Endura en energieloket Veluwe Duurzaam.