• Wijnand Kooijmans

Statushouders op Struik

HARDERWIJK De gemeente Harderwijk ziet de nieuwe pop up-wijk op het voormalige fabrieksterrein van Struik als (tijdelijke) oplossing voor de huisvesting van statushouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen). De gemeente wil er ook statushouders onderbrengen die eigenlijk door Ermelo en Putten aan onderdak geholpen zouden moeten worden. De rijksoverheid verplicht halfjaarlijks elke gemeente een aantal statushouders op te vangen.

Harry Schipper

De beide buurgemeenten kampen echter met een stagnatie in de woningtoewijzing. In de eerste helft van 2016 liep ook Harderwijk daarmee achter. Volgens wethouder Jeroen de Jong is die achterstand eind vorig jaar goeddeels weggewerkt. De gemeente kreeg hulp van woningcorporatie Uwoon die een aantal eengezinswoningen heeft opgesplitst, zodat in elke woning meerdere kamers konden worden verhuurd. In totaal werden in Harderwijk vorig jaar 116 statushouders aan woonruimte geholpen.

Wethouder De Jong werd vorige week donderdag samen met zijn collega's Jan van den Bosch uit Ermelo en Roelof Koekoek uit Putten op het provinciehuis in Arnhem ontboden. Ze moesten uitleg geven waarom het ze maar niet lukt om voldoende statushouders tijdig aan woonruimte te helpen. Tegelijk moesten ze hun plannen ontvouwen om toekomstige stagnatie in de woningtoewijzing van statushouders te voorkomen.

De gemeente Harderwijk heeft nu besloten haar buurgemeenten te helpen voldoende woningen te vinden om vergunninghouders te huisvesten. De gemeenten ontkomen daarmee aan forse geldboetes. Het rijk kan een gemeente voor elke statushouder die niet op tijd woonruimte krijgt een bestuurlijke boete opleggen van 1800 euro per maand.

Behalve het Struikterrein ziet de gemeente ook mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting op het asielzoekerscentrum op Kranenburg-Noord. Door de verminderde instroom van asielzoekers verblijven daar momenteel 'maar' vierhonderd, in plaats van de geplande achthonderd asielzoekers. Daardoor staat één van de twee gloednieuwe gebouwen met woonruimte voor nog eens vierhonderd man helemaal leeg.

Wethouder De Jong erkent dat het niet een elegante oplossing zou zijn om statushouders onder te brengen in dezelfde soort woonunits als die waarin ze hun asielprocedure al hebben doorgebracht. Voor de eerste helft van dit jaar moet Harderwijk 36 statushouders permanente woonruimte aanbieden. De gemeente wil 'niet meer dan dertig à 35 personen' in de woonunits onderbrengen. ,,En dat is nog onzeker, want we moeten dat eerst overleggen met het COA. Misschien hebben ze wel andere plannen", stelt De Jong. Er staat overleg gepland met woningcorporaties Uwoon, Omnia én onderwijsinstelling Landstede, die de andere helft van het voormalige kazerneterrein huurt. ,,Landstede heeft interesse. Ze heeft studenten die ook gehuisvest moeten worden; die vinden zulke units vast interessant", oppert de wethouder, die wel al weet dat COA er 'forse' huurbedragen voor vraagt.

Over de plannen op het Struikterrein meer vergunninghouders te huisvesten dan eerst gedacht, wil de gemeente nog overleg voeren met de omwonenden. Volgens de wethouder 'staat de buurt tot dusver erg goed in de gesprekken over wat er op het terrein moet komen'. Ook met de omwonenden van het azc wordt nog overlegd.