• Hondenpoep.org

Stortvloed aan klachten over hondenpoep

ERMELO Het aantal klachten over hondenpoep in de gemeente Ermelo is vorig jaar met ruim 120 procent gestegen. Dit is, zo zegt het college van burgemeester en wethouders, mede een gevolg van het verminderen van het schoonhouden van onder meer de uitlaatplekken voor honden. Om deze reden is de frequentie inmiddels sinds mei van dit jaar weer opgeschroefd van eenmaal in de twee weken naar wekelijks.

Wijnand Kooijmans

De meeste meldingen over hondenpoep hebben echter betrekking op hondenpoep op een gazon, op de stoep en in plantsoenen. Naast hondenpoep kwamen er ook drie klachten binnen bij de gemeente over paardenpoep. Het totaal aantal klachten over de openbare ruimte is in 2017 met 45 procent gestegen. Ook hier speelt het raadsbesluit uit 2014 minder onderhoud te plegen een belangrijke rol in. In het netwerk van Liander zijn er meerdere grote storingen geweest op verschillende locaties. Met als gevolg dat de openbare verlichting uitviel. Daarnaast zijn er in 2017 geen lampen vervangen in verband met de vervanging door ledverlichting in 2018.

SNEEUW De toename van de klachten wordt mede veroorzaakt door de lange periode waarin sprake was van sneeuw en gladheid. De meeste meldingen kwamen uit de wijk Ermelo-Zuid. Het ging om 34 meldingen waar bijvoorbeeld uit Horst en Telgt maar één klacht binnen kwam. Opvallend wordt daarnaast genoemd het aantal klachten over stank en geluidsoverlast uit de wijk Ermelo-Noord. Door bellers te verwijzen naar de mogelijkheid via internet een klacht in te dienen is het aantal telefoontjes wel afgenomen.

In het overzicht van de gemeente wordt niet aangegeven of veel klachten betrekking hadden op het bedrijf Tomassen Duck To. In totaal zijn 2903 klachten binnen gekomen bij de gemeente. Bomen waren goed voor 240 klachten. De meldingen hebben betrekking op afgebroken taken, vooral als gevolg van sneeuwval. Onkruid is ook goed voor een flink aantal klachten. De meeste klachten kwamen binnen uit het buitengebied en Speuld, 673 in totaal. Het gaat hier om een stijging met 32 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De grootste stijging van het aantal klachten, 62 procent, komt voor rekening van de Wijk Ermelo-West. Goed voor 526 klachten in totaal. Grote stijgingen waren er verder in de wijk Ermelo-Oost (59 procent) en het buitengebied van Horst en Telgt (34 procent).

BLAD De meeste meldingen in de wijk Ermelo-West hadden betrekking op beplanting, maar ook de overlast door blad scoorde hier hoog. Uit Horst en Telgt kwamen twee meldingen over straten welke blank stonden na regenval. De meeste meldingen kwamen telefonisch binnen, soms werden medewerkers van de gemeente ook op straat aangesproken door klagende inwoners.