• De gemeente haalt deze week parkeervakken weg op de boulevard, maar er komen ook nieuwe bij.

    Harry Schipper

'Straks komt iedereen met de auto'

HARDERWIJK Het kan echt beter. Tot die conclusie komt de Rekenkamercommissie Harderwijk-Ermelo dat het parkeren en parkeerbeleid in Harderwijk heeft onderzocht. Daarbij is niet alleen gekeken hoe het nu gaat met het parkeren en wat er niet goed gaat, maar vooral wat er allemaal beter kan.

Harry Schipper

,,Om te beginnen moet het parkeren meer integraal worden bekeken en niet solitair", zo vatte rekenkamerlid Vos enkele van de conclusies samen bij de presentatie van het parkeerrapport. Ook zaken als duurzaamheid, leefbaarheid en kwaliteit van het straatbeeld mogen best meegewogen worden, vinden de rekenmeesters.

AANVULLEN Dat 'parkeerrapport' werd besproken in dezelfde commissievergadering waarin de raadsleden zich ook zouden buigen over het voorstel van B en W om te kiezen voor een parkeerscenario waarbij er twee uur gratis geparkeerd kan worden op lang-parkeerplaatsen en 1 uur gratis op de kort-parkeerterreinen in Harderwijk. Ook de tarieven voor parkeervergunningen zouden zo'n dertig procent omlaag kunnen. Zover kwamen ze echter niet, want parkeerwethouder Jeroen de Jong wilde het voorstel nog aanvullen en nam het terug naar het college.

EVALUATIE Hij nam daarmee wind uit de zeilen van PvdA-fractievoorzitter Wilco Bos, die teleurgesteld was omdat er na de tweejarige parkeerproef geen evaluatie was gehouden, terwijl er wel een nieuw scenario gereed lag. ,,Het parkeerbeleid wordt wel erg eenzijdig bekeken", meende ook Bos. ,,Het lijkt erop dat het huidige beleid vooral meer auto's naar de binnenstad trekt."

BLAUWE ZONES Bos wijst erop dat de twee jaar durende parkeerproef ertoe heeft geleid dat de rijen auto's voor de slagbomen van de parkeerterreinen Vuldersbrink en Kloosterplein flink zijn afgenomen. Zijn partij wil voort beide parkeerplaatsen echter andere oplossingen dan die het college aanvankelijk in gedachten had: ,,Vorm Vuldersbrink en Klooster om tot blauwe zones. Zo zorg je ervoor dat deze terreinen worden gebruikt door kortparkeerders en blijven rijen voor de slagboom uit."

FIETS De PvdA neemt het Rekenkamer-advies over en wil dat de parkeerscenario's waaruit de raad moet kiezen voortaan worden getoetst op duurzaamheid, leefbaarheid en kwaliteit van het straatbeeld. Bos :,,Het beleid moet er bijvoorbeeld niet toe leiden dat inwoners voortaan met de auto naar de stad gaan, in plaats van met de fiets."

BOULEVARD Dat de afsluiting van de boulevard voor auto's een paar weken geleden met een maand is verlengd tot morgen, 1 november, vindt Bos ook iets voor de raad om over te beslissen. Op die boulevard worden ter hoogte van de horecazaken nu parkeerplaatsen verwijderd.

Op andere plekken, waar eerst geen auto's mochten staan omdat ze anders het vrije uitzicht over de haven belemmerden, worden momenteel tóch parkeervakken aangelegd.