• Peter Voorbergen

Studio's in oude bibliotheek

HARDERWIJK De gemeente verkoopt de 'oude bieb' aan die partij, die op de proppen komt met 'het allerbeste, allermooiste en duurzaamste' ontwikkelplan. Er moeten in elk geval appartementen in komen. Het gebouw aanpassen mag, maar slopen ook. De gemeente kocht het gebouw aan de Academiestraat in 2017. Eerst om het om te bouwen tot modern nieuw stadstheater, maar daar stak de raad een stokje voor: liever betaalbare woningen voor starters, al dan niet in combinatie met zorgdiensten, luidde destijds de aangenomen motie.

Harry Schipper

Donderdagavond debatteerde diezelfde raad wat er allemaal op die plek mag komen. De debatvraag luidde: 'Willen we andere functies in de oude bieb dan woningen?' "Geen horeca, maar zoveel woningen als kan", liet Henk Vermeer van Harderwijk Anders weten. Hij verwees naar de oude motie 'én dat Harderwijk flink achter loopt met sociale woningbouw. De partij had bij de verkiezingen beloofd de wachttijd voor woonruimte in te korten naar maximaal 2,5 jaar.

Hij kreeg steun van de SGP en GB. ,,Betaalbare woningbouw", vond Jan van Panhuis." Bert Holleman vond het 'een prima plek voor starters met een smalle beurs'. De VVD-fractie was het daar maar deels mee eens. Theo Schuurmans bepleitte 'meer levendigheid' en dacht daarbij aan een 'foodhal'. Of 'iets met een zorgfunctie'.

In elk geval wil de VVD-fractie dat het gebouw niet helemaal haar semi-openbare functie verliest. 'Iets voor zzp-ers' mag van Schuurmans ook. De ChristenUnie wil ook meer dan alleen starterswoningen. ,,Het moet daar sprankelen", vond Ilonka Donker. Zij had het idee er ook zorg in onder te brengen, of iets met 'gezond ouder worden'.

De oude bieb moet vooral haar maatschappelijke functie behouden, bijvoorbeeld in combinatie met 'gezonde horeca' of een 'duurzame educatieve voorziening'. Het CDA wil 'woonvormen met zorg' er in. ,,Jongeren en ouderen door elkaar die omzien naar elkaar", aldus Ida Stoevelaar. Ze zag ook mogelijkheden voor 'horeca met een accent op sociaal en welzijn'. Stoevelaar noemde als voorbeeld restaurant Alleman in Drielanden, waar medewerkers met een beperking werken.

,,Wonen. Jong en oud door elkaar. Maximaal circulair, dus inbouw. Met groene balkons en een transparant acaciadak", zag Yvonne Klein-Rouweler van GroenLinks al helemaal voor zich. ,,Tiny houses, ook hier. Harderwijk laat zien: hier kan alles!" Ook D66 kwam had het idee van veel kleine wooneenheden. ,,Dertig tot veertig studio's van maximaal veertig vierkante meter, voor starters", had fractievoorzitter Martijn Pijnenburg berekend. Hij wilde de andere functies 'bespreekbaar' houden en dacht daarbij aan een 'buurthuis met inloop'. D66 wil het pand wel graag gesloopt, 'want dit doet pijn aan je ogen en afbreuk aan het historische karakter van de stad."

PvdA-fractieleider Wilco Bos ten slotte vond de hele discussie 'bijzonder': ,,We hebben toch al een motie aangenomen"? Hem leek het idee van D66 van veel kleine studio's 'sympathiek'.