• Pixabay

'Taboe van burnouts onder jongeren moet eraf'

ERMELO Het CDJA Ermelo houdt maandag 15 april een Burnout Bingo in café De Molenaer aan de Stationsstraat in Ermelo. De aanvang is om 19.30 uur.

Wijnand Kooijmans

Volgens onderzoek van Metro kampt 75 procent van de jongeren in Nederland met stress- en burnoutklachten. Hiermee is het één van de grootste sociale problemen onder jongeren op dit moment. ,,Dat mag niet onderbelicht blijven", zo vindt CDJA-voorzitter Jander de Blauw. ,,Het is een groot probleem onder jongeren dat ieder jaar groter lijkt te worden. De druk die jongeren ervaren door school, werk of in het sociale leven wordt vaak gezien als gezeur. Daarom houden we deze avond: het taboe van burnouts onder jongeren moet eraf."

KAMERLID Voor de bijeenkomst is uitgenodigd het CDA Tweede Kamerlid Anne Kuik, samen met jongerenwerkers van Stichting Ermelo, te weten Chiel Lozeman en Monique Tuns. De Blauw: ,,Met deze avond proberen we het onderwerp op een ludieke en luchtige manier bespreekbaar te maken. We verwachten dat veel jongeren zich hierin herkennen en met ons willen meedenken naar oplossingen."

De CDJA jongeren gaan verder, samen met de raadsfractie van het CDA, werken aan een initiatiefvoorstel over jongerenhuisvesting. De motie welke door de gemeenteraad van Ermelo is aangenomen vinden zowel de jongeren als de fractie niet ver genoeg gaan omdat deze beperkt is tot jongeren tot 23 jaar.

MOTIE De motie van de vier coalitiepartijen kwam voor het CDJA als een complete verrassing. Mede omdat de jongerenorganisatie een dag eerder een resolutie had aangenomen waarin wordt gepleit voor jongerenhuisvesting tot en met dertig jaar. In de resolutie werd de fractie van het CDA opgeroepen om zich in te zetten om binnen een jaar tijdelijke huisvesting te realiseren voor jongeren.

Er waren meerdere redenen te komen met een resolutie. Zo is in februari 2016 in de raad al een motie ingediend door de fractie van het CDA met de vraag naar tijdelijke huisvesting voor jongeren en starters. In 2017 zijn concreet acht tijdelijke wooneenheden gerealiseerd waar in eerste instantie alleen statushouders terecht konden.

CONCREET Concreet worden dit jaar 44 eenpersoons- en vier tweepersoons appartementen voor een periode van ongeveer twaalf jaar gerealiseerd in het Henriëtte van Hiemstrahuis op het terrein van Sonneheerdt.  Niet alleen bestemd voor jongeren maar ook voor spoedzoekers en statushouders.

Het CDJA verwacht dat de woningnood onder starters en jongeren kan worden verminderd door tijdelijke huisvesting. Wel onder de voorwaarde dat er gelijktijdig wordt ingespeeld op het realiseren van permanente huisvesting voor jongeren en starters op de lange termijn. De motie van de vier coalitiepartijen heeft dit niet als voorwaarde.

VERBAZING Zowel bij het CDJA als de CDA-fractie was de verbazing over de motie van de coalitiepartijen. Het moment van het indienen daarvan werd als niet al te elegant ervaren. Ook de ChristenUnie had hier de nodige harde kritiek op bij monde van Ronald van Veen.