• De terrassen in Ermelo mogen voor een proefperiode een uurtje langer open blijven

    Wijnand Kooijmans

Terrassen Ermelo uurtje langer open

ERMELO De sluitingstijden van de terrassen in het centrum van Ermelo worden verruimd van middernacht naar 01.00 uur. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dit als proef te gaan doen.

Wijnand Kooijmans

De verruiming geldt voor de vrijdag- en zaterdagavond in de periode van 1 april en 31 oktober van dit jaar. Met het besluit wordt gehoor gegeven aan het verzoek van de Ermelose horecaondernemers om de sluitingstijden van de terrassen beter aan te laten sluiten bij de sluitingstijd van hun horecabedrijf.

GASTVRIJ Om Ermelo aantrekkelijk te houden voor haar bewoners, ondernemers en toeristen wordt een gastvrij en levendig centrum met uitnodigende horecavoorzieningen zowel recreatief als economisch van belang gevonden. De proef kan hieraan, zo vindt het college, een bijdrage leveren.

In tegenstelling tot de huidige situatie kunnen bezoekers straks tot 01.00 uur op het terras zitten. Hiermee wordt het onnodig komen en gaan van bezoekers tussen middernacht en 01.00 uur voorkomen. De verwachting is dat hierdoor een rustiger straatbeeld ontstaat wat zorgt voor minder overlast in het centrum en directe omgeving.

Daarnaast sluit de verlenging naar 01.00 uur beter aan bij het sluitingstijdenbeleid van de buurgemeenten Putten en Harderwijk. Omdat de sluitingstijden van de terrassen hetzelfde zijn als de sluitingstijden van de horeca wordt toezicht en handhaving op sluitingstijden bovendien eenvoudiger en duidelijker. De proef is tot stand gekomen met alle partners in het horecaoverleg. Hierin zitten politie, Koninklijke Horeca Nederland, Ermelose horecaondernemers en gemeente. De ontheffing geldt alleen voor horecaondernemers in het centrum van Ermelo welke over een drank- en horecavergunning beschikken en het horecaconvent hebben ondertekend.

In het najaar van 2018 wordt de proef met de ruimte openingstijden geëvalueerd. In de evaluatie wordt niet alleen gekeken naar de belangen van de horecaondernemers. De veiligheid en het woonklimaat van omwonenden worden daarbij meegewogen. Er wordt rekening gehouden met belangen van omwonenden, politie en gemeente. Ook de projectgroep Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan wordt bij de evaluatie betrokken.

BELONEN Het college heeft tevens besloten het project 'Schoon belonen' voort te zetten. Daarnaast sluit Ermelo zich aan bij de Statiegeldalliantie. Beide initiatieven zijn, zo zegt burgemeester André Baars, zeer succesvol in de bestrijding van zwerfafval.

het project Schoon belonen wordt door twintig maatschappelijke organisaties deelgenomen. Het gaat onder meer om scholen, kerken en sportverenigingen. Zij hebben tienduizenden blikjes en petflessen ingezameld. Hiervoor krijgen ze een vergoeding van vijftien euro per grote 240 liter zak. De kosten van het project worden betaald uit de landelijke vergoeding welke de gemeente ontvangst voor zwerfafval.