• Henk Merjenburgh
  • Henk Merjenburgh

Tien Koninklijke onderscheidingen in Harderwijk

HARDERWIJK Burgemeester Van Schaik heeft woensdag aan tien inwoners van de gemeente Harderwijk een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Dat gebeurde in Sociaal Centrum De Kiekmure in Harderwijk en in Verenigingsgebouw Ons Huis in Ermelo.

LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

Gerrit van Wijhe Gerrit van Wijhe is benoemd op basis van zijn vrijwillige activiteiten voor sport, kerk en ouderenbond in de afgelopen 40 jaar. Als leider van diverse voetbalelftallen van de voetbalvereniging in Haren en als scheidsrechter was Van Wijhe actief voor de sport. Hij had vrijwillige functies binnen diverse kerken, zoals de Hervormde Kerk in Harderwijk, de Hervormde Gemeente Haren-Onnen, de Protestantse Gemeente De Regenboog. Decorandus was lid van de NCRV Verenigingsraad. Nog steeds is Van Wijhe actief als ouderling/coördinator vrijwilligersgroep kerkdiensten in Ziekenhuis St. Jansdal Harderwijk en als voorzitter van de PCOB, afdeling Harderwijk/Hierden.

Gerrit Mazier Gerrit Mazier is benoemd voor zijn vrijwillige inzet voor de begeleiding van mensen met psychische problemen. Gedurende 35 jaar is Mazier actief in het kerkelijk leven en bij Gevangenzorg Nederland. Binnen de Hervormde Gemeente Harderwijk was hij van 1982 tot 1996 een deskundig gesprekpartner voor gemeenteleden. Hij is nog steeds vrijwilliger bij Gevangenzorg Nederland en bij de Christelijke Vereniging Angst- en Dwangstoornissen en Fobieën.

Wilma Schouten-Dijkstra Wilma Schouten-Dijkstra Zet zich als vrijwilligster al meer dan 40 jaar in voor haar medemens op het gebied van welzijn. Zij levert een waardevolle bijdrage aan de samenleving door haar (muzikale) ondersteuning van koren, kerk- en herdenkingsdiensten en het organiseren van muzikale bijeenkomsten voor ouderen. Schouten-Dijkstra begeleidt wekelijkse erediensten binnen de Protestantse Kerk Harderwijk (voornamelijk kerk de Regenboog) en is begeleidster van de Trekkersdiensten Staverden. Zij was bestuurslid en begeleidster Rejoice Singers & Young Rejoice Harderwijk; was repetitor bij het Harderwijks Mannenkoor en is dat nog bij interkerkelijk mannenkoor Euterpe (Voorthuizen). Ze wordt omschreven als hartelijk en dienstbaar met een grote liefde en gave voor muziek die zij graag met anderen deelt.

Cor Bottenheft Cor Bottenheft is benoemd voor zijn langdurige (meer dan 27 jaar), vrijwillige inzet voor de samenleving op het gebied van welzijn van zowel mens, dier, sport als openbare orde en veiligheid. Decorandus was bestuurslid van de Ermelose Football Club.

Zijn vrijwilligerswerk voor Stichting Slachtofferhulp Nederland is te bestempelen als een zware en maatschappelijk gewaardeerde taak. Bottenheft ondersteunt slachtoffers op innemende wijze én is een echte regelaar. Zijn inspanningen om het oude jachthondenras Heidewachtel/Kleine Münsterländer te behouden zijn zowel op nationaal als internationaal niveau. Door zijn brede maatschappelijke inzet en verantwoordelijkheid heeft hij een grote uitstraling op de samenleving op zowel landelijk als internationaal niveau.

Jan Doppenberg Jan Doppenberg is benoemd voor zijn vrijwilligersactiviteiten voor met name de wijkgemeente Nieuwe Kerk Noord in Ermelo. Doppenberg vervulde diverse functies binnen de kerk, had een coördinerende rol bij de bouw van de pastorie en renovatie van de Nieuwe Kerk Noord en is nog steeds actief betrokken bij deze kerk als Ouderling Kerkrentmeester. Gedurende meer dan 35 jaar levert hij een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving. Decorandus wordt gekenmerkt als een persoon die zich met veel toewijding en enthousiasme inzet en daarbij veel anderen stimuleert.

Hennie Doppenberg-Van Loo Hennie Doppenberg-Van Loo is benoemd op basis van de vrijwilligersactiviteiten die zij al meer dan 35 jaar doet. Zij was bestuurslid van Christen Vrouwen Contact de Hoeksteen en organiseerde ook vele activiteiten voor de leden. Voor de wijkgemeente Nieuwe Kerk Noord in Ermelo zet Doppenberg-Van Loo zich actief in als vrijwilligster, samen met echtgenoot Jan Doppenberg. Doppenberg-Van Loo was bouwbegeleidster tijdens de renovatie van de kerk. Zij organiseert de schoonmaakacties van de kerk door de vrijwilligers. Met grote inzet en betrokkenheid zet zij zich in voor de samenleving en stimuleert daarbij veel anderen.

Theo Goosen Theo Goossen zet zich al meer dan 25 jaar in voor de samenleving op het gebied van welzijn. Goossen was vrijwilliger op basisschool Dominicus Savio. Hij is penningmeester van Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk, beheert de ledenadministratie en is redactielid van het wijkblad van de wijkvereniging. Daarnaast is hij bestuurslid van Wijkplatform Frankrijk en Stadsdennen, lid Regiegroep gemeente en vrijwilliger van 'Voedselbank Thea'. Dat Goossen al 24 jaar mindervalide is en zich met behulp van een rolstoel of scootmobiel moet verplaatsen, maakt zijn inzet lovenswaardig. Dit alles doet hij samen met zijn echtgenote Thea Goosen-Kraaijenhof. Goossen wordt omschreven als gedreven, onbaatzuchtig en een sterke organisator die zich met grote inspanning en betrokkenheid inzet voor de samenleving.

Thea Goosen-Kraaijenhof Thea Goosen-Kraaijenhofzet zich al meer dan 25 jaar in voor vrijwillige activiteiten voor haar medemens op het gebied van welzijn. Zo was zij vrijwilligster op basisschool Dominicus Savio. Goosen-Kraaijenhof is nauw betrokken bij de wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk als vrijwilligster. Daarnaast runt zij een onofficiële voedselbank voor minderbedeelden. Als mantelzorgster steunt zij haar echtgenoot al jarenlang. Bij bijna alle (vrijwilligers-) activiteiten van haar echtgenoot, wordt hij door haar bijgestaan, begeleid of geassisteerd. Ze is zijn steun en toeverlaat en het echtpaar doet 'alles' dan ook samen. Goosen-Kraaijenhof wordt omschreven als gedreven, onbaatzuchtig en zet zich met grote inspanning en betrokkenheid in voor het welzijn van anderen.

Riekje Sijsma-Swellengrebel Riekje Sijsma-Swellengrebel zet zich al meer dan 30 jaar vrijwillig in voor haar medemens. Sijsma-Swellengrebel was met name actief op het gebied van sociaal maatschappelijke zorg (oorlogsgetroffenen), vluchtelingenwerk en asielzoekers, ontwikkelingswerk, blinden en slechtzienden, mantelzorg. Ze was onder andere mede-oprichtster van Stichting Vluchtelingenwerk Harderwijk, bestuurslid en voorzitter van Stichting Kombi, vrijwilligster bij 'voorleesexpres' bij Stichting Vluchtelingenwerk. Naast de inzet voor de eigen vrijwilligersactiviteiten was zij nauw betrokken bij het werk van haar echtgenoot Pé Sijsma.

RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

Pé Sijsma Als zendings- en tropenarts is Pé Sijsma van 1967 tot 1975 actief geweest in Kameroen. Vervolgens heeft hij zich in de jaren 70 en 80 ondere andere ingezet voor de Vereniging van gyneacologen, Stichting Salem, de PKN-kerk Harderwijk, Middle East Council of Churches, Stichting Siam-care, Blindeninstituut Cersom in Kameroen. Daarnaast heeft Sijsma geassisteerd in rampgebieden als Bangladesh en Libanon. Dit alles heeft hij samen, dan wel met steun van zijn echtgenote Riekje Sijsma-Swellengrebel gedaan. Sijsma heeft zich op bewonderenswaardige ingezet voor de samenleving en voor zijn medemens.