Tijdelijk parkeerterrein in Waterfrontgebied

HARDERWIJK In verband met de reconstructie van het Boulevardgebied worden de parkeerterreinen op de Strandboulevard geleidelijk buiten gebruik gesteld. Om de parkeerdruk op te vangen heeft het college van B&W besloten tot de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein op de locatie van het oude industrieterrein Haven.

De komende jaren krijgt Harderwijk met de vernieuwing van het Strandboulevard weer een gezicht aan het water. Geparkeerde auto's verdwijnen door de bouw van twee parkeergarages uit het zicht en bezoekers kunnen weer genieten van een echte wandelpromenade aan het water. Een nieuwe binnenhaven biedt ruimte aan watersportrecreanten om een boot nabij het historische centrum aan te meren. Maar voor het zover is, moet er nog veel gebeuren.

Om de parkeercapaciteit in en rond het centrum tijdens de bouwwerkzaamheden te waarborgen, is besloten tot de aanleg van een groot, tijdelijk parkeerterrein op de locatie van het oude industrieterreinhaven. Het terrein wordt ingericht voor betaald parkeren en parkeren voor vergunninghouders. De aanleg vindt gefaseerd plaats en gaat vooraf aan het buiten gebruik stellen van parkeerterreinen op de Strandboulevard. Daarnaast is in overleg met de klankbordgroep Parkeren Binnenstad afgesproken dat ten tijde van de werkzaamheden minimaal 150 parkeerplekken beschikbaar blijven in het Boulevardgebied. Bij drukte is ook het parkeerterrein aan de Flevoweg beschikbaar. Bezoekers worden via het Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) doorverwezen naar beschikbare parkeerplaatsen.

Het collegebesluit wordt nog aan de raad voorgelegd.