• Buro Walden

Tiny huisjes tóch aan Rappad

HARDERWIJK De pilot met de zogeheten 'off grid tiny houses' aan het Rappad in Drielanden gaat gewoon door. Dat besloot de raad donderdagavond. Wel komt er na vijf jaar een evaluatie met de bewoners én de omwonenden. Die evaluatie zou ertoe kunnen leiden dat de kleine huisjes na de eerste vijf jaar toch verplaatst worden naar een andere locatie.

Harry Schipper

Dat was een eis die Gerdien Morren per amendement indiende, met steun van PvdA, Harderwijk Anders en ChristenUnie. Morren stelde in datzelfde amendement ook als eis dat de pilot pas start als zich drie gegadigden hebben aangemeld. Op dit moment is dat nog maar één stel: anderen aarzelen nog, omdat er tot dusver uit de buurt veel verzet was gerezen tegen de komst van de huisjes. Omwonenden, met name bewoners aan de Bachdreef, vrezen overlast.

DILEMMA Voor andere politieke fracties was dát juist reden om tegen te stemmen. De raadsfracties van VVD, D66 en SGP wezen erop dat de plek voor de pilot niet goed is gekozen. "Ongeschikt", kwalificeerde Thijs Melkert (D66) de locatie zelfs, wijzend op de omwonenden die de kleine-huisjes-proef voor hun woningen niet zien zitten. "Met pijn in het hart stemmen wij tegen het voorstel, dat wij verder wel omarmen", liet Melkert weten. Volgens VVD-raadslid Menno Doppenberg is de locatie ook een dilemma voor zijn partij: "We willen allemaal dat de proef slaagt. Maar dan niet in een wijk", aldus de VVD'er.

NATUUR Volgens hem is uit een onderzoek van Tiny Houses Nederland gebleken dat potentiële Tiny Houses-bewoners liever willen wonen in de natuur. Doppenberg wees naar het buitengebied, 'bijvoorbeeld wanneer het eendengebied wordt herontwikkeld'. Hij wil dan ook dat het gemeentebestuur in gesprek gaat met marktpartijen en particuliere grondbezitters, die wellicht een rol kunnen spelen bij het zoeken naar een geschikte alternatieve locatie voor de minihuisjes. Zoals bijvoorbeeld rondhouthandelaar Gijs van de Berg, die als inspreker de gemeente aanbood om een plek te helpen vinden in het buitengebied, bijvoorbeeld op een perceel grond naast zijn eigen bedrijf aan de Paasloweg. Van de Berg is er ook van overtuigd dat de Tiny Houses niet in een woonwijk thuishoren, maar in het buitengebied. Hij bood ook aan om te helpen bij het bouwen van de huisjes, met 'circulair' hout uit de Harderwijkse bossen. De motie van VVD, D66 en SGP kreeg echter alleen steun van GroenLinks.

Het college van B en W omarmde het amendement. Wethouder Jeroen de Jong beloofde de pilot aan het Rappad te starten, zodra er genoeg gegadigden voor de drie huisjes zijn gevonden.