• Wijnand Kooijmans

Toekomst bedrijf Tomassen Duck To verdeelt raad

ERMELO De toekomst van het bedrijf Tomassen Duck To moet uit bestemmingsplan De Driehoek worden gehaald, wil de gemeenteraad donderdag 1 februari een besluit over het plan nemen. Dat is de uitkomst van de commissie Infrastructuur en Ruimte. In tegenstelling tot de kritiek vanuit de commissie, wordt er wel degelijk gehandhaafd, gaf burgemeester André Baars te kennen tijdens de later gehouden commissie Bestuur en Middelen.

Wijnand Kooijmans

Wanneer niet volgens de vergunning wordt gewerkt, moet een bedrijf de gelegenheid worden gegeven de vergunning te herstellen, zo zegt de burgemeester. Dat maakt ook dat tot nu toe is afgezien van het opleggen van een dwangsom. Na besprekingen met het bedrijf is nu 1 februari als datum gesteld waarop het bedrijf een nieuwe vergunning moet hebben aangevraagd. Volgens Baars zijn door het bedrijf op één na alle gewenste onderzoeken aangeleverd. Mocht in de toekomst sprake blijven van overtredingen dan gaat het college van burgemeester en wethouders wel over tot het opleggen van dwangsommen.

Van den Bosch ziet het plan het liefst 1 februari in totaliteit worden behandeld, maar is bereid Tomassen daaruit te lichten. Een besluit over de nieuwe vergunning voor Tomassen kan, in het slechtste scenario, een jaar of langer op zich laten wachten. Daarop wachten vindt hij niet rechtvaardig naar andere belanghebbenden toe. Inspreker C. van Eijsden-Dee haalde fel uit naar het beleid van de gemeente Ermelo ten aanzien van het bedrijf Tomassen. Volgens haar is ten onrechte niet handhavend opgetreden. Zij zegt dat het bedrijf voor enorme stankoverlast zorgt waardoor omwonenden in de zomer nauwelijks meer buiten durven te zitten. Bij cafetaria het Zomernest zijn zelf gratis drankjes aan gasten verstrekt ter compensatie. Ingediende klachten bij de gemeente hebben niet tot resultaat geleid.

EENDEN Het verwijt is onder meer dat aanzienlijk meer eenden worden geslacht dan volgens de geldende vergunning is toegestaan. Dat wordt ook erkend door financieel directeur Gerard Elbertsen. De toename komt onder meer door de overname van de VSE in Harderwijk. Volgens hem is nooit aantoonbaar gemaakt dat het bedrijf de normen overschrijdt als het gaat om stankoverlast. Om overlast te voorkomen is onder meer een luchtwasser geplaatst van 150.000 euro en komt er binnenkort een schoorsteen om mogelijke overlast in te perken. Tegen de meeste andere onderdelen van het plan bestaan geen zwaarwegende bezwaren. Wel ziet een deel van de commissie het liefst sociale woningbouw in de plaatst van duurdere woningen ter vervanging van het recreatiepark De Loohof. Volgens wethouder Van den Bosch is dat niet haalbaar wat betreft de exploitatie.

REGELING De eigenaren van De Loohof hebben aangegeven zelf een regeling te treffen met de huidige bewoners over hun vertrek. Dat zal, zo verwacht Van den Bosch, niet in alle gevallen zonder slag of stoot gaan.

Van de bewoners moet minimaal 75 procent zijn vertrokken, voor met de bouw van de nieuwe woningen mag worden gestart.