• Wat moet er met zwembad De Sypel gebeuren? Dat wil de gemeente weten.

    Erik Vervoorn

Toekomstvisie zwembad de Sypel op komst

HARDERWIJK Zwembad De Sypel is veertig jaar oud, de technische installaties zijn sterk verouderd en betonrot onder de duizenden tegels van het overdekte zwembad tasten langzaam maar zeker het vochtrijke gebouw aan. Groot onderhoud gaat de komende twintig jaar zeker meer dan tien miljoen euro kosten, anders moet het bad dicht.

Harry Schipper

Dat zijn kort gezegd de redenen dat de gemeente nu laat onderzoeken wat er met het zwembad moet gebeuren. Een onderzoeksbureau komt in oktober met vier scenario's: laten zoals het is en dus groot, ingrijpend en duur onderhoud uitvoeren, het bad renoveren en aanpassen aan de wensen en eisen van deze tijd, óf het bad slopen en een volledig nieuw zwembad bouwen.

Ook het bad sluiten is een optie. ,,We sluiten niets uit. Maar het is zeker geen doel op zich om het zwembad te sluiten", verzekert wethouder Christianne van der Wal meteen. Ze wijst er op dat het buitenbad vijf jaar terug nog voor veel geld ingrijpend is gerenoveerd en gemoderniseerd. Tegelijk geeft ze aan dat er momenteel allerlei ontwikkelingen gaande zijn die de exploitatie van een gemeentelijk zwembad onder druk zetten. Het trendy Strandeiland bijvoorbeeld, trekt op zomerse dagen vele honderden bezoekers, waarvan een deel anders wellicht een kaartje bij De Sypel hadden gekocht om in het zwembad verkoeling te zoeken. Ook het plan voor een water(pret)park dat het Dolfinarium vorig jaar bekendmaakte, zou voor De Sypel nadelig kunnen uitpakken. En dan ligt er nóg een pril plan om in Drielanden een zwemschool te beginnen. Naar dat plan moet eerst door de initiatiefnemers nog een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd, maar ook dat heeft gevolgen voor het zwembad.

Er is een stuurgroep van start gegaan met een behoeften-analyse onder zowel de huidige gebruikers van het zwembad als de inwoners van de stad. De stuurgroep bestaat uit deskundigen van het onderzoeksbureau, enkele ambtenaren en staat onder leiding van wethouder Van der Wal. Gekeken wordt naar landelijke trends op zwembadgebied, wat er voor plannen zijn in Harderwijk en wat omliggende gemeenten doen met hun zwembaden. Zo is al bekend dat 's Heeren Loo haar zwembad sluit.

Voor de gemeente zijn er nu al genoeg redenen om alvast scenario's voor instandhouding, renovatie en nieuwbouw uit te werken. Eind volgende maand wil de stuurgroep al een plan van aanpak voor het onderzoek gereed hebben. Dat is snel, maar alleen zo kan wethouder Van der Wal op tijd voor de discussie over de kadernota aan de raad aandacht vragen voor het zwembad. Bij de behandeling van de kadernota mag de raad namelijk beslissen wat ze wil doen met de meer dan vijf miljoen euro die de gemeente vorig jaar overhield. Van der Wal wil dan in ieder geval dat de raad anderhalve ton reserveert. Dat geld ligt dan alvast klaar als in oktober de raad mag kiezen welk toekomstscenario voor het zwembad verder wordt uitgewerkt en wat voor prijskaartje er aan dat favoriete scenario hangt.

Wordt het groot onderhoud, renoveren, nieuwbouw of slopen? De raad beslist dat in oktober. Op de website van de gemeente staat een enquête klaar waarmee iedereen zijn of haar mening over het zwembad alvast kenbaar kan maken.