• Archieffoto ter illustratie.

    Martijn Beekman

Totale kosten nieuw zwembad 21 miljoen euro

ERMELO Ermelo krijgt een nieuw zwembad met toch een recreatief deel. Met twaalf tegen negen stemmen heeft de gemeenteraad besloten de hiervoor benodigde ruim twintig miljoen euro beschikbaar te stellen. Het bad en de tevens te bouwen nieuwe sporthal op De Zanderij moeten tevens klimaatbestendig zijn.

Wijnand Kooijmans

De kosten van dit onderdeel bedragen rond de miljoen euro. De openstelling op zondag is voor Frans Snoek (SGP) een belangrijke reden zich tegen de nieuwbouw te keren. Hij vindt dat de gemeenteraad zich niet kan verschuilen achter het feit dat het Rijk dit gemeenten oplegt. Maar ook de kosten wegen voor hem zwaar. ,,Het duurt nog drie jaar voor er wordt gebouwd, er moeten nog onderzoeken plaatsvinden en dat loopt dat bedrag snel op tot 23 miljoen euro. Wij vinden het onverantwoord zo'n groot bedrag uit te geven.

Erik van der Weide (CDA) zegt dat de noodzaak van een nieuw bad en sporthal voor zijn partij geen punt van twijfel. In het belang van de burgers, maar ook recreatiegangers kiest Van der Weide voor een recreatief deel in het zwembad. ,,Het moet het bad van samenleving worden waar jong en oud elkaar ontmoeten. Wij spelen niet voor Sinterklaas en zorgen voor een sluitende begroting voor de komende jaren." Entreeprijzen mogen niet te veel stijgen, zwemmen en sporten moet betaalbaar blijven.

Mariëlle Kuijpers (BurgerBelangen Ermelo) vindt het nog steeds spijtig dat niet op de wens van haar partij is ingegaan de bouw van zwembad en sporthal op verschillende locaties te onderzoeken. Dat had ook een oplossing kunnen bieden voor het zalentekort van het christelijk college Groevenbeek. Het voorstel van de raadsmeerderheid kost de samenleving, volgens haar de komende veertig jaar 48 miljoen extra aan exploitatiekosten. Haar partij wil, samen met Progressief Ermelo, maximaal ruim achttien miljoen aan de bouw van zwembad en sporthal zien besteed. Haar opstelling kam haar op flinke kritiek te staan van Ruud van Eijle (ChristenUnie). Het voorstel van PE en BBE kost ook veertig miljoen euro meer aan exploitatiekosten.

Hij verwijt Kuijpers dat door haar woorden te verdoezelen. Volgens hem zijn bovendien de kosten van nieuwbouw niet te vergelijken met de prijzen van 42 jaar terug. Het extra geld kan grotendeels, in de visie van Van Eijle worden betaald door extra geld dat Ermelo krijgt van het Rijk en blijft er voldoende geld over voor andere zaken. Bea van 't Hul (Progressief Ermelo) vindt dat het extra geld voor het recreatief bad beter kan worden besteed aan onderhoud groen, startersleningen, onderhoud fietspaden etc. Désirée Meijsen (VVD) vreest dat het niet kiezen voor een recreatief bad leidt tot minder bezoekers en daarmee minder inkomsten. Inwoners moeten wat haar betreft kunnen sporten en zwemmen in eigen plaats en daarvoor niet moeten uitwijken naar Harderwijk of Putten.

Wethouder Laurens Klappe wilde namens het college geen waardeoordeel uitspreken over de beide amendementen van de verschillende partijen. Het college is aan de slag gegaan met de wens, zoals deze destijds door de raad op tafel is gelegd en dat was een doelgroepenbad.