• Fietsen door het voetgangersgebied is moeilijk uit te bannen.

    Wijnand Kooijmans

Twintig illegale dumpingen in Ermelo

ERMELO In Ermelo zijn in het afgelopen jaar twintig gevallen van illegale afvaldumping aangetroffen. Naast tuin- en landbouwafval ging het ook om hennepafval. De daders van drie stortingen konden worden achterhaald, in de overige zeventien stortingen werd geen enkel spoor van de daders gevonden.

Wijnand Kooijmans

De cijfers blijken uit het jaarverslag toezicht en handhaving. Om wilde zwijnen uit het centrum te verjagen zijn gemiddeld drie avond- en nachtdiensten gedraaid. Er werden 45 bekeuringen uitgeschreven aan bestuurders die zich na zonsondergang in het bos bevonden of op verboden grondgebied reden.

SCHOTEN Door de politie werd vijftien keer een beroep gedaan op toezichthouders vanwege schoten in het bos. Daarbij werden verse bandensporen en zweetsporen van bloed aangetroffen. Eén deelnemer aan de jachtcombinatie Houtdorperveld is uit de combinatie gezet. Bekeuringen voor illegale stroperij werden niet uitgedeeld.

Voor drugshandel in het openbaar is vier keer een dwangsom opgelegd. Voor het vervoeren van inbrekerswerktuigen kregen drie personen een dwangsom. Ook is één keer een dwangsom uitgereikt vanwege het houden van een schuurfeest waarvoor geen vergunning was verleend. Het feest is vervolgens afgelast.

KAPPEN Voor het illegaal kappen van bomen werd tweemaal een proces-verbaal uitgeschreven. Voor loslopende honden in bos- en heidegebied zijn vijf officiële waarschuwingen uitgedeeld en tien bekeuringen gegeven.

Een toezichthouder van de gemeente heeft vier keer een bouwstop opgelegd. Het ging om onder meer het bouwen van een wijnkelder en twee schuren/nachtverblijven zonder vergunning, het bouwen in strijd met de vergunning en één keer het bouwen terwijl de vergunning hiervoor was ingetrokken.

Daarnaast werd twintig keer handhavend opgetreden omdat bouwers zich op een andere wijze niet aan de regels hielden.

PERMANENT Tegen het permanent wonen in een recreatiewoning werd 26 keer handhavend opgetreden. Aan de controle hierop wordt een hoge prioriteit toegekend. Er lopen nog een aantal zaken als het gaat om bijvoorbeeld de illegale opslag in vrijstaande agrarische bebouwing of buitenopslag. Het gaat om zes zaken. Drie betrokkenen hebben inmiddels een vergunning aangevraagd, één persoon heeft de zaak opgeruimd. Tegen twee personen wordt alsnog handhavend opgetreden.

Tweemaal werd een waarschuwing gegeven aan een kapperszaak vanwege het schenken van alcohol aan klanten.

Het fout parkeren, fietsen in het voetgangersgebied, het negeren van een geslotenverklaring en meer van deze zaken leverden 1629 bekeuringen en 365 waarschuwingen op. De meerderheid van de bekeuringen had betrekking op het parkeren zonder parkeerschijf.