• Lex van Lieshout ANP XTRA

'Veel armoede in Harderwijk'

HARDERWIJK Er is nog steeds veel armoede in Harderwijk. Zo'n 2750 huishoudens - ongeveer 14 procent van alle Harderwijkse huishoudens - leeft van een inkomen dat niet meer bedraagt dan 120 procent van het sociaal minimum.

Harry Schipper

Bij die 2750 huishoudens zitten ongeveer elfhonderd kinderen. Dus 11 procent van alle Harderwijkse kinderen, verdeeld over ongeveer zevenhonderd gezinnen, heeft met armoede te maken. Naar schatting 140 Harderwijkse huishoudens zijn alleenstaande of samenwonende ouderen die uit moeten zien te komen van enkel een AOW-uitkering.

Nog eens veertig procent moet rondkomen van een andersoortige uitkering als de bijstand, WW of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. En zo'n 440 van die 2750 huishoudens komt rond van arbeid waarvoor de kostwinner dus te weinig betaald krijgt. De helft van die 440 huishoudens heeft een kostwinner met een eigen bedrijf(je).

Dat blijkt uit een zogeheten minimascan van Stimulanz, een soort arbodienst voor gemeenten, die daarvoor handig gebruik heeft gemaakt van cijfers van het landelijke CBS. De gemeente heeft zelf nauwelijks cijfers of adressen van mensen die in armoede leven. Anders was het een stuk gemakkelijker geweest om deze groep te informeren over allerlei zogeheten minimaregelingen. Die moeten het mensen met een heel laag inkomen mogelijk maken om toch gewoon mee te doen aan de samenleving. Nu gaan ze vaak niet naar een sport of sportschool, naar een voorstelling in het theater of een concert, omdat ze daarvoor geen geld hebben.

Vorig jaar riep de gemeenteraad al in een motie op dat de gemeente die minimaregelingen beter bekend moet maken. Tijdens de laatste commissievergadering werd duidelijk dat de gemeente dat best graag wil – er is zelfs een extra ambtenaar voor aangenomen – maar dat het tóch lastig blijkt om de groep arme Harderwijkers en Hierdenaren te bereiken.

De gemeente probeert nu toch om de eigen inwoners met armoede te bereiken via scholen, lokale verenigingen, en plaatsen waar ze vaak werken of vrijwilligerswerk uitvoeren. En via huisartsen, kerken, verenigingen en het CJG.

Bovendien is het zaak om de groep te informeren om – in geval er sprake is van schulden – tijdig hulp in te roepen, omdat een schuldbedrag meestal sneller oploopt dan er afbetaald kan worden. Volgens wethouder Gert Jan van Noort van sociale zaken stijgt in Harderwijk nog steeds het aantal mensen met financiële problemen en schulden. "We zetten in op meer zelfredzaamheid, toch stijgt het aantal mensen dat onder bewindvoering wordt gesteld. De economie trekt aan, het aantal banen groeit, maar kwetsbare doelgroepen komen nog steeds niet aan een baan. Kortom: de verschillen worden groter". Van Noort pleit er dan ook voor om op de schuldhulpverlening een impuls te geven. Bijvoorbeeld door ervaringsdeskundigen op scholen te laten vertellen wat je kunt doen om je schulden 'hanteerbaar' te maken en er uiteindelijk vanaf te komen.