• Marc Satijn

Veel wijzigingen in parkeerbeleid

HARDERWIJK Geen gedrang meer bij de parkeerautomaten bij de Albert Heijn aan de Selhorstweg of de Deen aan de Vuldersbrink; daar mag straks het eerste uur gratis worden geparkeerd. Daarentegen is het gedaan met het drie uur gratis parkeren op de blauwe zone op parkeerterrein Havendijk P1: wie daar parkeert, moet voortaan betalen.

Harry Schipper

Als het aan het college van b en w ligt, gaat er vanaf volgend jaar qua parkeren een hoop veranderen in Harderwijk. Zo wil het college meer eenduidigheid in de parkeerduur en komt er één parkeertarief: 1,90 euro per uur. Het betaald parkeren geldt voortaan zeven dagen in de week van 08.00 uur 's morgens tot 21.00 uur 's avonds. Dat betekent dus dat het gedaan is met het gratis op zondag parkeren op de Scheepssingel (hoe plezierig dat ook was voor de zondagse visite). Betaald parkeren op het Kerkplein is ook voorbij. In overleg met de klankbordgroep parkeren stellen B en W nu voor om de parkeerplaatsen daar voortaan te reserveren voor vergunninghouders.

Zo wordt het straatbeeld een stuk rustiger, verwachten de omwonenden. De betaalde parkeerplekken in de Smeepoortstraat tegenover de bloemenkiosk verdwijnen ook: daar mag straks met de blauwe parkeerschijf maximaal één uur (gratis) worden geparkeerd. In het pakket voorstellen over parkeren in Harderwijk, vervat in een notitie met een viertal parkeerscenario's, stelt het college van burgemeester en wethouders ook voor om de prijzen voor parkeervergunningen met zo'n dertig procent te verlagen. Goed nieuws dus voor de binnenstadbewoners. De notitie met parkeerscenario's is opgesteld omdat de Harderwijkse gemeenteraad in november vorig jaar daar in een motie om vroeg. Daarbij moest het uitgangspunt zijn dat parkeren gericht moet zijn op dienstverlening en bovendien simpel en makkelijk te begrijpen moet zijn.

Het college liet vier scenario's opstellen en koos vervolgens voor scenario 2. Dat gaat ervan uit dat bezoekers die boodschappen doen in de binnenstad, op korte loopafstand van de winkels één uur gratis kunnen parkeren. Dat zijn dus de parkeerplaatsen op Klooster, Scheepssingel, Selhorstweg en Vuldersbrink. Het gemeentebestuur denkt dat met het gratis kort parkeren bij de supermarkten en winkels de doorstroming op de parkeerterreinen wordt bevorderd: iets wat zowel de (supermarkt)ondernemers als de parkeerders zelf ook graag willen.

Wie lekker gaat shoppen of winkelen kan beter zijn auto parkeren in de Houtwalgarage of aan het Westeinde, want daar mag je - zoals nu ook al – de eerste twéé uur gratis staan. De nieuwe parkeernotitie, met het voorkeursscenario van B en W wordt nog besproken in de gemeenteraad.

Over de tariefsverlaging en een meer eenduidig parkeerbeleid deed de coalitie in hoofdlijnen al uitspraken in het coalitieakkoord. Ook de nadelige gevolgen voor de gemeentekas waren toen al becijferd. Die lijken nu wat minder nadelig uit te pakken dan eerst was begroot. De raad moet de plannen en nieuwe tarieven nog vaststellen.