• Archief BDU Media

Vergunning zorgwonignen Fokko Kortlangstraat ingetrokken

ERMELO Een verleende vergunning voor de bouw van twee zorgwoningen en het kappen van meerdere bomen op een locatie aan de Fokko Kortlanglaan in Ermelo is alsnog ingetrokken door het college van burgemeester en wethouders. Aanleiding is een bezwaarschrift dat werd ingediend na het afgeven van de vergunning.

Wijnand Kooijmans

Hierin werd geprotesteerd tegen onder meer het kappen van de bomen maar ook de dakhelling die in strijd is met het bestemmingsplan. De onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften oordeelde dat het Ermelose college op meerdere punten in de fout was gegaan. Onder meer is onvoldoende gemotiveerd waarom de bomen mogen worden gekapt, waarom mag worden gebouwd buiten het hiervoor aangewezen gebied en is onvoldoende ingegaan op de archeologische waarde van het gebied. Ook de rechtbank oordeelde dat de vergunning onrechtmatig is verstrekt. Dat is nu reden voor het college de vergunning alsnog in te trekken. De aanvrager kan wel een nieuw aangepast plan indienen. Om problemen in de toekomst in dit gebied te voorkomen wil het college bovendien komen met een voorstel op de terreinen van 's Heeren Loo en Groot Emaus flauwere dakhellingen toe te staan dan op dit moment mag.