Vergunningen kleine evenementen en muziek in buitenlucht eenvoudiger

HARDERWIJK Het college van Harderwijk heeft op 14 juni het beleid 'vergunningverlening kleine evenementen in de buitenlucht' en het 'vergunningverlening muziekgeluid in de buitenlucht' vastgesteld. Op grond van het nieuwe beleid vergunningverlening kleine evenementen kunnen er meer evenementen via een melding worden afgedaan, zoals kleinschalige wijk-, school-, verenigings- of kerkelijke activiteiten op een openbare plaats.

Daarnaast wordt een pilot gehouden waarbij het mogelijk wordt om kleinschalige evenementen vergunningsvrij en meldingsvrij toe te staan. Hierbij moet worden gedacht aan spontane kleine muziekvoorstellingen.

Op grond van het nieuwe beleid vergunningverlening muziekgeluid worden de geluidsnormen bij evenementen eenduidiger en duidelijker. Het aantal dagen waarop evenementen met geluid kunnen worden gehouden, is losgelaten en vervangen door een maximaal aantal per week of per maand. Voor de gehele gemeente geldt de standaardnorm van 70 decibel, voor een paar specifieke locaties is een geluidsniveau van 80 decibel toegestaan. Het beleid treedt na bekendmaking in werking en ligt vier weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis.

Voor meer informatie: Gerarda Keizer: tel. 0341-411255.

MEERJARIG Het college kan voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisatoren van de Ronde van Harderwijk in de wijk Wittenhagen, Harderwijk LIVE op de Markt, het Huttenfeest op de Parkweg, de Rommelroute in de wijk Wittenhagen en het Motorspektakel in Hierden hebben aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2016, 2017 en 2018.

De aanvragen evenementenvergunning liggen tot en met 13 juli ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie: evenementen@harderwijk.nl of tel. 411911.