• Orka Morgan in haar verblijf in Dolfinarium Harderwijk in september 2011.

    ANP Foto

'Verhuizing orka Morgan was rechtmatig'

HARDERWIJK Orka Morgan is niet onder valse voorwendselen verhuisd van Dolfinarium Harderwijk naar Tenerife. Het EG-certificaat waardoor orka Morgan mocht verhuizen van Dolfinarium Harderwijk naar Loro Parque op Tenerife is geldig. Dat heeft de bestuursrechter in Utrecht bepaald.

De stichting Free Morgan heeft de bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland gevraagd het certificaat nietig te verklaren, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. 

Orka Morgan werd in 2010 ernstig verzwakt in de Waddenzee aangetroffen en is vervolgens naar het Dolfinarium gebracht om te herstellen. In 2011 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken een EG-certificaat afgegeven zodat het dier kon verhuizen naar Loro Parque op Tenerife. Volgens de stichting Free Morgan worden de voorwaarden, onderzoek en bescherming, niet nageleefd en zou vanaf het begin af aan de bedoeling zijn geweest om orka Morgan deel te laten nemen in een fokprogramma.

BEROEP Zowel de Nederlandse als de Spaanse autoriteit zijn bevoegd om, ook achteraf, het EG-certificaat nietig te verklaren. Juridisch gezien stond de stichting in haar recht om beroep aan te tekenen tegen het besluit van de Nederlandse overheid om het certificaat af te geven. Dat de orka nu drachtig is, is volgens de rechtbank onvoldoende om aan te nemen dat het van het begin af aan de bedoeling is geweest om Morgan te gebruiken voor fokdoeleinden.

Daarnaast is niet gebleken dat de leeftijd een doorslaggevende rol heeft gespeeld bij de verlening van het certificaat. De stichting heeft ook nog opgevoerd dat Morgan gebruikt wordt voor commerciële doeleinden. Maar de orka gebruiken voor commerciële doeleinden hoeft niet te betekenen dat er geen onderzoek wordt gedaan en dat het dier niet wordt gebruikt voor onderwijs, zo oordeelde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in 2014 al.