• Wijnand Kooijmans

'Investeringen nodig op de Veluwe aan rijksweg A28'

VELUWE De toenemende behoefte aan mobiliteit en infrastructuur maken dat in de toekomst investeringen nodig zijn op de Veluwe aan rijksweg A28. Dat geeft negatieve gevolgen voor klimaat en omgeving zo blijkt uit een uitgebreid onderzoek naar de huidige knelpunten op deze weg.

Wijnand Kooijmans

Volgens de onderzoekers is het voor de weggebruiker de vraag of het afleggen van steeds langere afstanden op termijn zaligmakend is. De opstelling daarvan bepaalt, zo wordt aangegeven, in belangrijke mate hoe de aanpak van de A28 er in de toekomst moet uitzien. De weg wordt gezien als de levensader voor het gebied.

ECONOMIE Hierbij speelt een rol dat op dit deel van de Veluwe sprake is van een bovengemiddelde groei van de economie en arbeidsplaatsen. Het aandeel vrachtverkeer op de A28 bedraagt 20 tot 25 procent. Knelpunten bevinden zich vooral in de ochtendspits tussen Harderwijk en Amersfoort en in de avonduren tussen Strand Horst en 't Harde.

Per knelpunt gaat gemiddeld tien minuten aan reistijd verloren, in de spits is dit vijftien tot twintig minuten. Ongevallen spelen een belangrijke tol bij de uitschieters als het gaat om verlies aan reistijd. De groei van het verkeer op de A28 is van groot belang voor de toename van het verkeer. Bij een lage groei van de economie neemt het verkeer met 10 tot 25 procent toe, bij een hoge groei ligt de toename tussen de 30 en 50 procent.

OMBOUW De verwachting is dat door de aanpassing van Knooppunt Hoevelaken de situatie in zuidelijke richting verbeterd en er nauwelijks meer sprake zal zijn van files. In noordelijke richting leidt, zo wordt aangegeven, de reconstructie tot een verslechtering. Bij een hoog groeiscenario wordt verwacht dat de A28 tussen Amersfoort en Zwolle overbelast raakt.

Uit het onderzoek blijkt ook dat weggebruikers op de A28 een hoger risico lopen op een ongeval dan gemiddeld op dit soort wegen. De lange rechte stukken, de monotone inrichting van de weg en veel aansluitingen worden gezien als oorzaak, in combinatie met het gebruik van de weg. Lange afstanden, druk en peloton vorming van vrachtverkeer.

REGIO De regio staat, zo geven de onderzoekers aan, voor de vraag hoe de bestaande relatie met de Randstad kan worden uitgebouwd. Onder meer in samenhang met een hoog leef- en vestigingsklimaat. Er worden kansen gezien voor samenwerking, zowel economisch als mobiliteitsgericht. Aangegeven wordt dat rond 2030 't Harde een probleem wordt als het gaat om een transferpunt.

De A28 wordt vooral gebruikt voor lange afstanden. Alleen rond Harderwijk, Ermelo en Putten wordt de weg gebruikt voor korte afstanden en zijn autorijders wellicht te bewegen tot het gebruik van andere vervoermiddelen. Van de weggebruikers legt 79 procent een afstand van 50 kilometer of meer af. Woon-werkverkeer en sociaal recreatief zijn de belangrijkste weggebruikers. Opvallend wordt het genoemd dat 14 procent aangeeft de weg te gebruiken voor het afleggen van visites.

Onzekerheid voor de toename van verkeer wordt genoemd de discussie rond de uitbreiding van Lelystad Airport.