• Wijnand Kooijmans

'Kruising is onveiliger geworden'

ERMELO/HARDERWIJK Dick te Brake (CDA) wil van het Ermelose college van burgemeester en wethouders weten hoe de stand van zaken is rondom de aansluiting kasteel Groot Horloo op de rotonde van de Groene Zoomweg. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die door hem zijn gesteld.

Wijnand Kooijmans

Aanleiding is een gesprek dat de CDA-fractie heeft gevoerd met een flinke delegatie van bewoners uit de directe omgeving van de Horloseweg. Hierbij is aangevoerd dat de huidige situatie op deze weg niet voldoet. Mede gezien het grote aantal jeugdige voetballers vanuit de Harderwijker wijk Drielanden naar de voetbalvelden van FC Horst aan de Buitenbrinkweg in Ermelo vindt het CDA een spoedige aanpassing van dit gedeelte nodig.

Dat maakt dat wordt gevraagd of het college de door het CDA gesignaleerde problemen erkent en of het bereid is, indien nodig, over een aanpassing overleg te voeren met het college van Harderwijk. Met als doel dat in elk geval de jeugdige voetballers, hier een duidelijk voet en afbuigend fietspad hebben voor het komend seizoen.

AANPASSINGEN Volgens de bewoners is de nieuw ontstane kruising Horsterweg en Horloseweg door de aanpassingen onveiliger geworden. De Horsterweg nodigt uit harder te rijden dan de toegestane zestig kilometer per uur. Op de kruising is voor het afslaand verkeer richting Julianalaan een onoverzichtelijke situatie ontstaan. Ook hier wordt gevraagd of het college de problemen onderkend en het bereis is de kruising veiliger te maken. Dit door bijvoorbeeld de aanleg van een verhoogde kruising.

Volgens het CDA zijn er veel klachten bij de aan- en omwonenden over de rondlopende drempel die nu tussen de Horsterweg en de Horloseweg ligt. Mede gezien de al onoverzichtelijke situatie en het kruisende fietsverkeer is de slecht te berijden ronde drempel, zo zegt Dick te Brake, een extra gevaar. Vanuit de aan- en omwonenden is het voorstel gekomen om de drempel iets verder op de Horloseweg te leggen en een rechte oprit te maken. Voorzien van een duidelijke witte markering.

MOGELIJKHEID Als tweede mogelijkheid wordt aangegeven om de kruising Horloseweg/Horsterweg in zijn geheel te verhogen en daarbij het geheel overzichtelijker te maken. Dat moet er toe leiden dat de gebruikers van de Horsterweg hun snelheid aanpassen. Gevraagd wordt of het college bereid is op de gedane suggesties in te gaan.

Ook is de opmerking geplaatst dat de verlichting op de Horloseweg minimaal is. Mede gezien de vele fietsers richting FC Horst en bewoners van dit deel van Ermelo. Gevraagd wordt of het college de verlichting gaat aanpassen.

ROTONDE Ten aanzien van de rotonde ter hoogte van kasteel Groot Horloo heeft het CDA gemerkt dat de aansluiting op de rotonde van de Groene Zoomweg met spoed moet worden gerealiseerd. Dit om een betere verkeersverdeling in de wijk mogelijk te maken. Tot nu toe heeft het college aangegeven dat er een ambtelijke werkgroep is gevormd rond deze aansluiting. Het CDA wil nu wel weten hoe de stand van zaken is.