• Barry Wensink/BDUmedia

Rijkswaterstaat pakt bermen A28 Harderwijk aan maar stelt brandcorridor uit

HARDERWIJK Rijkswaterstaat voert vanaf donderdag 20 november onderhoudswerkzaamheden uit in en langs de bermen van de A28 tussen Harderwijk en Wezep. Voor de veiligheid van de weggebruikers worden de bermen opnieuw ingericht, laat Rijkswaterstaat weten. De werkzaamheden vinden in de nacht plaats. Er is geen hinder voor het verkeer.

VERKEERSVEILIGHEID Voor de veiligheid van de weggebruikers worden de bermen opnieuw ingericht. Hierbij worden obstakels verwijderd en wordt geleiderail geplaatst. Rijkswaterstaat start met de werkzaamheden in de middenberm. Aan beide kanten van de middenberm wordt over de gehele lengte geleiderail geplaatst en waar nodig vervangen. Achter deze geleiderail komt een uitbuig- en vluchtzone van twee meter. De bomen en obstakels binnen deze twee meter worden verwijderd. Verwacht wordt dat de werkzaamheden medio december zijn afgerond.

Medio januari 2020 starten de werkzaamheden in de buitenbermen. Bomen en andere obstakels die binnen een afstand van 13 meter naast de snelweg bij botsing een gevaar kunnen opleveren worden verwijderd. De werkzaamheden lopen tot uiterlijk 15 maart. 

Voor de werkzaamheden is een zorgvuldige afweging tussen veiligheid en natuurvriendelijk beheer gemaakt. Rijkswaterstaat registreert tijdens de werkzaamheden zorgvuldig het groen waarvoor een compensatieplicht geldt en binnen drie jaar zorgt Rijkswaterstaat voor compensatie binnen het eigen beheergebied of waar nodig daar buiten.

BRANDCORRIDOR De werkzaamheden voor het maken van een brandcorridor langs de A28 zijn uitgesteld. Alle partijen vinden brandveiligheid belangrijk. Om hieraan invulling te geven, volgt nader overleg  met gemeenten, provincie en Veiligheidsregio.

De werkzaamheden aan de middenberm worden uitgevoerd tussen 21.00 en 06:00 uur. Het zagen en verwerken van de bomen kan leiden tot geluidshinder in de directe omgeving. De aannemer doet zijn uiterste best hinder tot een minimum te beperken. De werkzaamheden aan de buitenberm starten medio januari en lopen door tot uiterlijk 15 maart 2020.