• Gemeente Harderwijk

Verscherpt toezicht op gemotoriseerde tweewielers Zeepad

HARDERWIJK De politie en stadstoezicht houden verscherpte controles om op het Zeepad gemotoriseerde tweewielers tegen te gaan die daar niet mogen rijden, meldt de gemeente Harderwijk. De verscherpte controles worden ondersteund door tekstkarren die aan het begin en einde van het pad staan.

Het Zeepad is een onverplicht fietspad. Daar mogen alleen fietsers rijden, maar ook snorfietsen met een ingeschakelde elektrische motor. Dit geldt niet voor brommers en scooters. Bewoners langs het Zeepad, politie en Stadstoezicht hebben opgemerkt dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Brommers en scooters zorgen voor gevaar als er kinderen vanaf het strand oversteken met als gevolg dat fietsers in de klem komen.

Snorfietsers, snorbrommers, snorscooters, brommers, scooters en motoren worden verzocht via het Westeinde van en naar het centrum te rijden. Dit voorkomt een bekeuring van 95 euro, exclusief 9 euro

administratiekosten. Kortom; alle voertuigen met een verzekeringsplaatje en kenteken mogen niet op het Zeepad rijden met uitzondering van de scootmobiels en elektrische scooters of -fietsen.