• Vrijwilligers brengen maaltijden rond.

    Zorgdat

Verschuiving in diensten van ZorgDat

HARDERWIJK Het totaal aantal diensten dat welzijnsorganisatie ZorgDat vorig jaar leverde, is iets afgenomen. Dit blijkt uit het Jaarverslag 2017. Waar in 2016 nog 1454 diensten aan Harderwijkse inwoners werden geleverd, is dit in 2017 'slechts' 1238 keer gedaan.

Mieneke Braakman

De tijd per dienst is daarentegen toegenomen. In 2016 duurde iedere dienst gemiddeld minder dan 2 uur, in 2017 was de vrijwilliger gemiddeld langer bezig. De organisatie constateert een verschuiving in de dienstverlening. Zo waren er in 2017 minder vrijwilligers actief rondom het doen van boodschappen. Dit klopt ook met de wijze waarop ZorgDat hulpvragen beantwoordt. In eerste instantie wordt samen met de hulpvrager gekeken of er in het eigen netwerk iemand is die juist op dit soort klussen kan ondersteunen.

Klussen in huis en tuin daarentegen zijn wel veel vaker gedaan. Dit zijn klussen die ook binnen een netwerk vaak niet meer opgepakt kunnen worden. Zo steeg het aantal klussen in huis van 85 in 2016 naar 128 in 2017.

AANBOD Naast een totaal aanbod van diensten in de wijken, biedt ZorgDat een breed pakket hulp, van 'de wieg tot het graf'. Burgers kunnen met wat voor vragen of problemen dan ook, terecht bij ZorgDat. Hulpvragen gaan onder meer over praktische klusjes, maar ook hulp bij een verhuizing. Bij ziekte of in een terminale fase zijn er vrijwilligers die familieleden ontlasten. Wie problemen heeft met de financiële administratie, schulden of het invullen van formulieren, kan eveneens terecht bij ZorgDat.

JONG EN OUD De wijkontmoetingscentra worden goed bezocht door vooral ouderen. Talent House biedt ontmoeting, activiteiten en trainingen voor jongeren. Daarnaast verzorgt ZorgDat ook de maaltijdvoorziening aan huis en ondersteuning aan mantelzorgers, en de verzorging van huisdieren bij ziekte/opname. Bij tal van activiteiten voor kinderen is ZorgDat betrokken, zoals het huttenfeest en sport in de wijken. ZorgDat wordt gesubsidieerd door de gemeente.

VRIJWILLIGERS Ruim 400 vrijwilligers zetten zich in en worden ondersteund door coördinatoren, opbouwwerkers, een ouderenwerkster. De meeste vrijwilligers zijn vrouwen tussen de 60 en 80 jaar zijn. Omdat hun taken veelzijdiger en gecompliceerder worden, konden zij soms minder vaak aan hulpvragen voldoen.

Directeur Carla Venema: ,,Een groot aantal mensen kan moeilijker meekomen, ze snappen de structuren niet. De meest kwetsbare mensen hebben de kleinste netwerken. Deze mensen komen we in de praktijk steeds meer tegen. Eén van de wijkagenten gaf het mooi weer: 'ZorgDat is de helpdesk van Harderwijk. Jullie lossen het op, of weten de weg naar de oplossing'.

MANTELZORGERS Het aantal mantelzorgers is de laatste jaren gestagneerd. Venema: ,,Dat is zorgelijk omdat de overheid aanneemt dat er steeds meer mantelzorgers een deel van de zorgtaken kunnen overnemen. Volgens het Centraal Plan Bureau lijkt het erop dat waarschijnlijk het plafond bereikt is. Voor ons ligt de uitdaging om op deze ontwikkelingen te anticiperen.''