• Archief BDUmedia

Vervuilde woning Harderwijk alsnog gesloten

HARDERWIJK Een woning in Harderwijk is terecht door het college van burgemeester en wethouders gesloten. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raad van State. Het vernietigt daarmee de uitspraak van de rechtbank die de bewoners in het gelijk had gesteld.

Wijnand Kooijmans

Het incident deed zich al voor in december 2016 in een woning, eigendom van Uwoon. De vervuiling van de woning en leefomgeving van de bewoners was voor de woningcorporatie aanleiding in november van dat jaar de entreecoach van stichting 'Ontmoeting' in te schakelen.  Hierbij werd de afspraak gemaakt dat de bewoners de woning zouden opruimen.

BRANDWEER Eén van de bewoners kwam voor de inspectie zou plaatsvinden ten val. Omdat de woning vol stond met spullen had de ambulanceverpleegkundige assistentie van de brandweer nodig om de bewoner uit het huis te halen voor die naar het ziekenhuis kon worden vervoerd. Naar aanleiding van een melding van de brandweer besloot het college, na overleg met de bevelvoerder van de brandweer, medewerkers van Uwoon en de entreecoach, tot onmiddellijke sluiting van de woning over te gaan.

Reden was dat de woning overvol stond met spullen en in een ernstig vervuilde, onhygiënische en brandonveilige staat verkeerde. Door het college is een bedrijf ingehuurd op de woning te ontruimen en schoon te maken. Er werd 105 kubieke meter aan spullen uit de woning gehaald. De meeste spullen waren sterk vervuild en beschimmeld en er werden diverse soorten ongedierte aangetroffen, zoals muizen, kakkerlakken en maden. Vier in de woning aanwezige katten werden ondergebracht in een dierenasiel.

ONDERZOEK De rechtbank oordeelde dat er geen acute noodzaak was tot onmiddellijke sluiting over te gaan, mede omdat geen onderzoek is gedaan naar alternatieven. Ook speelde voor de rechtbank mee dat er geen acute risico's waren voor de gezondheid en er geen groter risico bestond op brand dan voorheen.

De Raad van State gaat echter mee in het verweer van het college dat wel direct bestuursdwang moet worden toegepast. Mede omdat uit het advies van de brandweer duidelijk werd dat de effecten van een eventuele brand vanwege de enorme vuurlast in de woning onaanvaardbaar veel groter zou zijn dan bij een reguliere woning. Een brand zou onbeheersbaar zijn en daarmee een levensbedreigende situatie voor de bewoners maar ook de omwonenden zou ontstaan.

RECHTMATIG Dat Uwoon al enige tijd op de hoogte was van de overvolle en ernstig vervuilde woning en een opruimtermijn van twee maanden aanvaardbaar vond biedt, zo vindt het hoogste Nederlandse rechtscollege, geen grond voor het oordeel van de rechtbank dat er geen sprake was van een spoedeisend besluit tot sluiting. Dat maakt dat de Raad van State oordeelt dat de onmiddellijke sluiting van de woning rechtmatig was. Ook al omdat het college terecht het idee had dat de bewoners het opruimen van de woning niet binnen de eerder gestelde termijn konden afronden