• Gregor Schuster

Verwarrende brieven aan bijstandsgerechtigden

HARDERWIJK/ERMELO Bijstandsgerechtigden en zorgbehoevenden kunnen voortaan bij één klantmanager (ambtenaar) terecht. Maar hierover bestaat verwarring bij inwoners die zowel een uitkering als een zorgvoorziening hebben. En dat zijn er veel.

Mieneke Braakman

Vragen over de uitkering of bijzondere bijstand, over de participatiewet, maar ook over zorg en hulpmiddelen, kunnen inwoners van Harderwijk, Ermelo en Zeewolde voortaan aan één klantmanager stellen, staat in een brief die de klanten hebben gehad. De afdelingen WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Sociale diensten in de drie gemeenten heten voortaan 'Meerinzicht'.

 

VERWARRING Zowel Bijstandsgerechtigden als mensen met een WMO- indicatie kregen een brief van respectievelijk de Sociale Dienst Veluwerand en de WMO. Velen hebben beide brieven gehad. Wie immers afhankelijk is van zorghulp van de gemeente, heeft vaak ook een uitkering. In beide brieven staat dat er voor de klanten niets verandert, behalve het logo. In de brief van Sociale Dienst Veluwerand staat echter, dat 'uw klantmanager' voortaan ook het aanspreekpunt is voor vragen over zorgvoorzieningen. Maar in de brief van de WMO staat eveneens, dat 'uw klantmanager' voortaan ook helpt met vragen over de uitkering en participatie. Blijven er dan tóch twee klantmanagers? Communicatieadviseur Meerinzicht afdeling Harderwijk, B. Bijvank, vindt dit een 'goede vraag'. Hij gaat informeren. ,,Wie nu twee klantmanagers heeft voor zowel de uitkering als zorg, blijft die twee houden'', is het antwoord.

De stelling in de brieven, dat de klant voortaan niet meer naar verschillende personen hoeft, geldt dus voor velen niet. Ook staat in beide brieven dat de taken worden overgedragen aan de nieuwe organisatie 'Meerinzicht'. Betekent dit dat er andere ambtenaren de persoonlijke dossiers krijgen? Volgens Bijvank is dat niet het geval. ,,Iedere medewerker blijft precies hetzelfde doen als tot nu toe en alles blijft verder ook precies hetzelfde.'' Zoals de uitkeringshoogte, betalingsdata, de spreekuren zoals men gewend was. Had de gemeente dan niet kunnen volstaan met één brief aan alle bijstandsgerechtigden en WMO- klanten? Met maar één mededeling: 'Voortaan ziet u een ander logo op de brieven.'? Bijvank: ,,De gemeente wil mensen nu eenmaal zo volledig mogelijk informeren.''

 

SOCIALE ADVIESRAAD Overigens zijn de Cliëntenraad en de WMO raad opgeheven. Nieuw is de Sociale Adviesraad. Die adviseert de gemeente over te voeren beleid op het gebied van zorg en minimabeleid. De Sociale Adviesraad wordt weer geadviseerd door 'Praktijkraden', bijvoorbeeld de jongerenraad, ouderenraad, raad voor mensen met een lichamelijke beperking en chronische ziekten, raad voor mensen met een verstandelijke of psychosociale beperking. Meer informatie hierover is te vinden op de gemeentepagina.